Thị trường

Kỳ vọng Luật Hợp tác xã sửa đổi tạo 'cú hích' tăng tốc kinh tế tập thể

Kỳ vọng Luật Hợp tác xã sửa đổi tạo 'cú hích' tăng tốc kinh tế tập thể

(VNF) - Hợp tác xã (HTX) là thành phần quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, đóng góp khoảng 4% GDP. Hoạt động của HTX tác động trực tiếp đến khoảng 7 triệu thành viên và đời sống của hàng chục triệu người thuộc hộ gia đình thành viên từ đó góp phần làm tăng hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế thành viên, của bản thân HTX và của toàn bộ nền kinh tế.