Thị trường

TP. HCM: Một cá nhân bị truy thu và phạt 31 tỷ đồng với thu nhập từ Google

TP. HCM: Một cá nhân bị truy thu và phạt 31 tỷ đồng với thu nhập từ Google

(VNF) - Theo đại diện Cục Thuế TP. HCM, về việc thu thuế lĩnh vực thương mại điện tử trong 6 tháng đầu năm 2022, đã có 4 ngân hàng thương mại cung cấp cho cơ quan thuế danh sách các tổ chức, cá nhân có thu nhập phát sinh từ Google với tổng số tiền nhận từ nước ngoài là 51,2 triệu USD và 21,4 tỷ đồng.