Tài chính

'Thiên đường thuế' British Virgin Islands rót gần 180 triệu USD vào TP. HCM

Từ đầu năm đến ngày 20/8/2019, TP. HCM đã cấp phép cho 816 dự án có vốn nước ngoài với tổng vốn đăng ký đạt 754,1 triệu USD. Dẫn đầu về vốn đăng ký vẫn là British Virgin Islands với 10 dự án (vốn là 179,1 triệu USD, chiếm 23,7% trong tổng vốn).

'Thiên đường thuế' British Virgin Islands rót gần 180 triệu USD vào TP. HCM

'Thiên đường thuế' British Virgin Islands rót gần 180 triệu USD vào TP. HCM.

Từ đầu năm đến ngày 20/8/2019, TP. HCM đã cấp phép cho 816 dự án có vốn nước ngoài với tổng vốn đăng ký đạt 754,1 triệu USD. Dẫn đầu về vốn đăng ký vẫn là British Virgin Islands với 10 dự án (vốn là 179,1 triệu USD, chiếm 23,7% trong tổng vốn).

Trong 8 tháng năm 2019, British Virgin Islands có 10 dự án đầu tư vào TP. HCM với số vốn 179,1 triệu USD, chiếm 23,7% trong tổng vốn đầu tư vào Thành phố.

Theo Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 8 tháng năm 2019 của Cục Thống kê TP. HCM, từ đầu năm đến cuối tháng 8/2019, có 197 dự án được điều chỉnh vốn đầu tư, với số vốn gần 420 triệu USD.

Tính chung, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh từ đầu năm đến 20/8 xấp xỉ 1,2 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, trên địa bàn thành phố còn có 3.147 trường hợp nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần với tổng vốn đạt hơn 3 tỷ USD.

Về các dự án được cấp phép mới, xét theo loại hình đầu tư có 734 dự án dưới hình thức 100% vốn nước ngoài (vốn đầu tư đạt 637,6 triệu USD), 80 dự án liên doanh (vốn đầu tư đạt 115,7 triệu USD) và 2 dự án hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Xét theo ngành hoạt động, kinh doanh bất động sản đứng đầu về vốn đăng ký với 33 dự án, vốn đạt 250,5 triệu USD, chiếm 33,2% trong tổng vốn dự án được cấp phép mới, hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ có 192 dự án, vốn đầu tư 226,7 triệu USD (chiếm 30,1%),…

Xét theo đối tác đầu tư, trên địa bàn Thành phố đã có 60 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư. Trong đó, dẫn đầu về vốn đăng ký vẫn là các đơn vị đăng ký kinh doanh tại British Virgin Islands (Vương quốc Anh) - một trong những nơi được mệnh danh là "thiên đường thuế" với 10 dự án, vốn là 179,1 triệu USD, chiếm 23,7% trong tổng vốn.

Theo sau British Virgin Islands là Hàn Quốc với 172 dự án, vốn đầu tư là 161,4 triệu USD; Nhật Bản 111 dự án, vốn đầu tư là 139,1 triệu USD; Singapore 105 dự án, vốn đầu tư là 118,1 triệu USD; Hà Lan 10 dự án,…

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến ngày 20/8, trên địa bàn Thành phố có 97 dự án chuyển trụ sở đi tỉnh, thành khác hoặc đề nghị chấm dứt hoạt động với tổng vốn đầu tư 113,1 triệu USD.

Ngoài ra, từ đầu năm đến ngày 31/7, tại TP. HCM, có gần 2.400 doanh nghiệp giải thể, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước và hơn 3.753 doanh nghiệp ngưng hoạt động.

Tin mới lên