Đô thị

Thiếu 2.300 tỷ thanh toán dự án BT, Thái Bình xin Chính phủ dùng vốn đầu tư công trung hạn ngân sách T.Ư

(VNF) – UBND tỉnh Thái Bình kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bổ sung danh mục và bổ sung vốn vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 – 2020 đối với dự án tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với số tiền còn thiếu của dự án là 2.329 tỷ đồng.

Thiếu 2.300 tỷ thanh toán dự án BT, Thái Bình xin Chính phủ dùng vốn đầu tư công trung hạn ngân sách T.Ư

Thái Bình xin bổ sung dự án tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020.

Dự án tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình nằm trong danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ tại Nghị quyết số 881/2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các chỉ đạo của Thủ tướng.

Đến nay, tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đã được Thủ tướng phê duyệt lên thành quốc lộ theo Quyết định số 356 ngày 25/2/2013.

Dự án cũng được UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt tại Quyết định số 45 ngày 14/1/2010 và được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 1388 ngày 20/6/2014. Tổng mức đầu tư được điều chỉnh là 4.281 tỷ đồng; hình thức hợp đồng là BT; thanh toán cho nhà đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ và nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2016 – 2020, phần còn lại thanh toán vào giai đoạn 2016 -2020.

Hiện nay, dự án đã hoàn thành và đang thực hiện thẩm định, trình phê duyệt quyết toán, chuyển giao công trình theo quy định của pháp luật.

Dự án đã được Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán và thông báo kết quả kiểm toán tại Thông báo số 467 ngày 25/9/2017.

Theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại thông báo trên, UBND tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo nhà đầu tư lập và hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh, báo cáo HĐND tỉnh về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguôn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2018 – 2020 để thanh toán cho dự án.

HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 26/2017 ngày 27/12/2017 nội dung chấp thuận điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư từ 4.281 tỷ đồng lên 4.721 tỷ đồng và thời gian thực hiện dự án đến hết ngày 31/12/2017.

Trên cơ sở này, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 616 ngày 27/2/2018 phê duyệt điều chỉnh dự án.

Với kế hoạch vốn đã bố trí và giải ngân cho dự án, đến nay, tổng kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ đã bố trí cho dự án là 2.261 tỷ đồng (bằng 47,89% tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bằng 49,25% so với giá trị đề nghị quyết toán); số vốn đã giải ngân, thanh toán cho dự án là 2.261 tỷ đồng, số vốn còn thiếu so với giá trị đề nghị quyết toán là 2.329 tỷ đồng.

Theo quy định của hợp đồng BT do UBND tỉnh Thái Bình đã kí kết với nhà đầu tư thực hiện dự án thì phần giá trị hợp đồng đã thực hiện chưa được thanh toán vẫn được tính lãi như trong thời gian xây dựng.

Để giảm áp lực lãi vay của dự án, UBND tỉnh Thái Bình kiến nghị Thủ tướng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, quyết định bổ sung danh mục và bổ sung vốn vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 – 2020 đối với dự án trên với số vốn còn thiếu là 2.329 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức BT do Công ty đầu tư xây dựng và thương mại Phương Anh thực hiện.

Năm 2017, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong công tác phê duyệt đã làm tăng tổng mức đầu tư tại dự án này hơn 1.400 tỷ đồng.

BÀI ĐỌC NHIỀU
Tin mới lên