Công nghệ

Thiếu nguồn cung USD, Viettel Global đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh mới

(VNF) - Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global, UPCoM: VGI) dự kiến sẽ bổ sung thêm hàng loạt ngành nghề kinh doanh mới, trong đó có cả kinh doanh động vật sống.

Thiếu nguồn cung USD, Viettel Global đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh mới

Viettel Global dự kiến bổ sung ngành nghề kinh doanh động vật sống.

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Viettel Global (đại hội dự kiến tổ chức ngày 17/6), năm 2021, tổng doanh thu hợp nhất của doanh nghiệp đạt 22.618 tỷ đồng, tăng trưởng 9,5% so với năm 2020. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 880 tỷ đồng, giảm 320 tỷ đồng so với năm 2020 (1.200 tỷ đồng), duy trì mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất dương 3 năm liên tiếp.

Tổng số thuê bao của Viettel Global tăng thêm 1,89 triệu thuê bao trong năm 2021, nhưng đã không hoàn thành kế hoạch (kế hoạch tăng thêm 3 triệu thuê bao). Nguyên nhân được xác định là ảnh hưởng bởi bất ổn chính trị tại thị trường Myanmar. Điều này đã tác động tới tăng trưởng thuê bao của Mytel so với kế hoạch.

Trong năm 2022, Viettel Global đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất đạt 23.000 tỷ đồng, tương đương năm 2021; lợi nhuận trước thuế hợp nhất duy trì đạt dương đến tương đương năm 2021; thuê bao viễn thông tăng trưởng 2,5 triệu thuê bao và thuê bao số tăng trưởng 6 triệu thuê bao.

Đáng chú ý, trong tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Viettel Global dự kiến thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh với hàng loạt ngành nghề mới.

Cụ thể, Viettel Global cho biết hiện nay đang thực hiện ký một số hợp đồng với các thị trường để cung cấp các dịch vụ, hàng hóa thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin và trong thời gian tới dự định sẽ thực hiện thêm một số hoạt động thương mại liên quan đến nội dung này. Do vậy, Viettel Global cần thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh “môi giới thương mại” nhằm giúp việc kinh doanh của tổng công ty được thuận tiện hơn.

Thêm vào đó, căn cứ theo định hướng chiến lược và sự chuyển đổi hoạt động của tổng công ty trong thời gian tới, dự kiến Viettel Global sẽ cần bổ sung thêm các ngành nghề phục vụ kinh doanh các dịch vụ số, giải pháp thu hồi vốn bằng hàng hóa. Theo đó, Viettel Global dự kiến bổ sung ngành nghề kinh doanh “dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính”.

Đặc biệt, theo Viettel Global, một số thị trường đầu tư của tổng công ty đang thiếu hụt nguồn cung USD, dẫn đến việc các công ty con/công ty liên kết không có nguồn USD để trả nợ hợp đồng mua thiết bị với tổng công ty. Do đó, Viettel Global dự kiến ký kết hợp đồng thu mua nông sản với các công ty này. Vì vậy, tổng công ty cần thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh “bán buôn nông lâm sản (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống”.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2022, Viettel Global ghi nhận một trong những quý khởi sắc nhất từ trước đến nay với doanh thu hợp nhất đạt 5.437 tỷ đồng, tăng hơn 800 tỷ đồng, tương ứng tăng 17% so với cùng kỳ. Lãi gộp của Viettel Global tăng tới 37% lên 2.601 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp lên đến gần 48% cao hơn rất nhiều so với những quý gần đây.

Tin mới lên