Tiêu điểm

Thiếu tướng Hoàng Công Hàm, Phó Tư lệnh Quân khu 1 bị kỷ luật cảnh cáo

(VNF) - Uỷ ban Kiểm tra Trung ương xem xét kỷ luật một số cán bộ cấp cao trong đó có đồng chí Thiếu tướng Hoàng Công Hàm, Phó Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Quốc phòng.

Thiếu tướng Hoàng Công Hàm, Phó Tư lệnh Quân khu 1 bị kỷ luật cảnh cáo

Kỷ luật cảnh cáo Thiếu tướng Hoàng Công Hàm, Phó Tư lệnh Quân khu 1

Theo đó, Thiếu tướng Hoàng Công Hàm bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo vì các vi phạm liên quan đến quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kết luận: Trong thời gian giữ cương vị Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, Thiếu tướng Hoàng Công Hàm, Phó tư lệnh Quân khu 1, Bộ Quốc phòng, đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước và Quân đội trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng. 

Theo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, vi phạm của Thiếu tướng Hoàng Công Hàm đã làm ảnh hưởng đến uy tín và kỷ luật Quân đội, của tổ chức Đảng và cá nhân ông.

Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Phó Tư lệnh Quân khu 1 Hoàng Công Hàm.


Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa tiến hành kỳ họp 19 diễn ra từ ngày 7-9/11/2017để xem xét, kết luận một số nội dung trong đó có việc xem xét, thi hành kỷ luật một số cán bộ cấp cao.

Quân khu 1, Bộ Quốc phòng nằm ở vị trí địa - chính trị chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại trong thế bố trí chung của cả nước, có nhiệm vụ tổ chức, xây dựng, quản lý và chỉ huy lực lượng vũ trang 3 thứ quân; thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang ba thứ quân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc; tích cực tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

Hiện nay, Quân khu 1 có Tư lệnh và các Phó Tư lệnh, Chính uỷ và Phó Chính uỷ; các cơ quan chức năng đảm nhiệm các mặt công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, các sư đoàn và trung đoàn chủ lực và các đơn vị trực thuộc khác. Quân khu 1 chỉ huy các đơn vị bộ đội địa phương các tỉnh, huyện và dân quân tự vệ trong địa bàn của quân khu.

Tin mới lên