Học thuật

Thời kỳ hoàn vốn là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Thời kỳ hoàn vốn (payback period) là gì?

Thời kỳ hoàn vốn là gì?

Thời kỳ hoàn vốn (payback period) Khoảng thời gian cần thiết cho một khoản đầu tư tạo ra đủ tiền mặt để bù đắp toàn bộ số tiền vốn chi ra ban đầu.

Thời kỳ hoàn vốn là gì?

Thời kỳ hoàn vốn (payback period) là khoảng thời gian cần thiết cho một khoản đầu tư tạo ra đủ tiền mặt để bù đắp toàn bộ số tiền vốn chi ra ban đầu. Chẳng hạn, một chiếc máy giá 1 triệu đồng và tạo ra một dòng tiền mặt bằng 250 nghìn đồng một năm sẽ có kỳ hạn hoàn vốn bằng 4 năm.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên