Ngân hàng

Thống đốc Lê Minh Hưng: 'Không nới lỏng điều kiện tín dụng'

(VNF) - Thống đốc Lê Minh Hưng yêu cầu các tổ chức tín dụng phải tiếp tục tập trung chỉ đạo đơn giản hóa quy trình thủ tục nội bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng vay vốn nhưng không nới lỏng điều kiện tín dụng để đảm bảo chất lượng an toàn tín dụng, duy trì tính lành mạnh của hoạt động ngân hàng trong những năm tới.

Thống đốc Lê Minh Hưng: 'Không nới lỏng điều kiện tín dụng'

Thống đốc Lê Minh Hưng: 'Không nới lỏng điều kiện tín dụng'

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến giữa các đơn vị trong ngành ngân hàng mới đây, Thống đốc Lê Minh Hưng đánh giá rất cao kết quả triển khai bước đầu các gói hỗ trợ khách hàng đối phó với dịch Covid-19 của các tổ chức tín dụng (TCTD). Tuy nhiên, theo Thống đốc, thực tế triển khai vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và vướng mắc cần tháo gỡ.

Do đó, Thống đốc yêu cầu toàn bộ hệ thống các TCTD cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của ngành ngân hàng với nền kinh tế, triển khai mạnh mẽ các biện pháp cơ cấu lại nợ, cho vay mới, giảm lãi suất cho vay. Phải xác định việc hỗ trợ khách hàng vay vốn cũng là hỗ trợ cho chính các TCTD, giúp hệ thống TCTD hoạt động tốt hơn trong giai đoạn khó khăn.

Ngay sau cuộc họp, các ngân hàng thương mại (NHTM) có vốn của nhà nước phải tổ chức quán triệt tới tất cả các chi nhánh các quy định về hỗ trợ khách hàng để tiếp tục đẩy nhanh tiến trình làm việc với khách hàng, xử lý tháo gỡ các vấn đề phát sinh trong thực tế.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhấn mạnh các TCTD phải thực hiện tối đa việc giảm chi phí để hỗ trợ giảm lãi suất cho nền kinh tế, phải xem xét chủ động cân đối nguồn vốn để đầu tư cho những dự án án khả thi, phải coi cho vay mới hỗ trợ phục hồi sau dịch là yếu tố then chốt giúp nền kinh tế tăng trưởng trong năm nay.

Thống đốc NHNN yêu cầu các TCTD phải tiếp tục tập trung chỉ đạo đơn giản hóa quy trình thủ tục nội bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng vay vốn nhưng không nới lỏng điều kiện tín dụng để đảm bảo chất lượng an toàn tín dụng, duy trì tính lành mạnh của hoạt động ngân hàng trong những năm tới.

Đồng thời, có cơ chế khuyến khích phù hợp để chi nhánh, phòng giao dịch, cán bộ thực hiện tháo gỡ khó khăn cho khách hàng nhưng cũng phải xử lý với các chi nhánh, các cán bộ thiếu trách nhiệm, gây khó khăn phiền hà, chậm chễ trong việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Tin mới lên