Ngân hàng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nêu nguyên nhân kiểm soát tín dụng bất động sản

(VNF) - Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, việc mở rộng tín dụng cho bất động sản sẽ gây khó khăn cho Ngân hàng Nhà nước trong việc đạt được mục tiêu chính sách tiền tệ.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nêu nguyên nhân kiểm soát tín dụng bất động sản

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng.

Làm rõ một số vấn đề về thị trường bất động sản trong quý III/2022 có nguyên nhân từ kiểm soát tín dụng, bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cho biết thị trường bất động sản phát triển an toàn lành mạnh có một vai trò rất quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội, góp phần phát triển, thay đổi diện mạo đô thị và nhà ở xã hội để đảm bảo an sinh xã hội.

Theo bà Hồng, việc thị trường bất động sản phát triển sẽ cần huy động nhiều nguồn lực, từ các kênh như nguồn vốn từ đầu tư trực tiếp, từ thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, ngân sách nhà nước, vốn tự có của doanh nghiệp và người dân. "Vốn tín dụng chỉ là một trong các kênh để phát triển thị trường bất động sản", bà Hồng nói.

Về điều hành tín dụng, bà Hồng nêu rõ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải lấy mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, đó là góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống cũng như đảm bảo được thị trường tiền tệ và ngoại hối. 

"Chẳng hạn trong điều kiện ưu tiên kiểm soát lạm phát, an toàn hệ thống thì việc mở rộng tín dụng cho bất động sản sẽ gây khó khăn cho Ngân hàng Nhà nước trong việc đạt được mục tiêu chính sách tiền tệ, chứ chưa nói đến đi ngược lại mục tiêu của chính sách tiền tệ", bà Hồng cho biết.

"Chính vì vậy, việc điều hành tín dụng của Ngân hàng Nhà nước cần phải cân nhắc, thận trọng", Thống đốc Ngân hàng nhấn mạnh thêm.

Bên cạnh đó, bà Hồng cũng nhận định sự an toàn của hoạt động các tổ chức tín dụng đóng vai trò rất quan trọng và tín dụng đối với bất động sản là lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Làm rõ thêm vấn đề này, bà Hồng nêu rõ: "Rủi ro ở đây không phải rủi ro tín dụng, không phải rủi ro dự án không trả được nợ. Kể cả một dự án hoạt động có hiệu quả, có đủ điều kiện vay vốn nhưng vì yêu cầu tín dụng đối với bất động sản thường là dài hạn và với số tiền lớn, với đặc tính huy động vốn của các tổ chức tín dụng thường là ngắn hạn, cho nên khi cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản thì các tổ chức tín dụng không kiểm soát tốt sẽ đối mặt với những rủi ro về thanh khoản. Khi người dân đến, các tổ chức tín dụng sẽ khó khăn về chi trả".

Do đó, bà Hồng cho biết trong quá trình kiểm soát, Ngân hàng Nhà nước đã không kiểm soát bằng các phương pháp trực tiếp mà bằng phương pháp gián tiếp. Các văn bản quy định của Ngân hàng Nhà nước được ban hành theo hướng kiểm soát rủi ro.

Khẳng định chính sách của Ngân hàng Nhà nước hướng đến ưu tiên cấp tín dụng đối với các khoản cho vay mua nhà ở phân khúc thấp, Thống đốc cho biết những khoản cho vay đối với kinh doanh bất động sản, Ngân hàng Nhà nước áp dụng hệ số điều chỉnh rủi ro là 200%.

"Đối với những khoản cho vay mua nhà có giá trị trên 4 tỷ đồng thì áp dụng hệ số rủi ro là 150%. Trong khi đó, đối với những khoản cho vay mua nhà ở xã hội, nếu giá trị dưới 1,5 tỷ đồng áp dụng hệ số rủi ro dưới 50%", bà Hồng nói.

Về vấn đề tín dụng cho nhà ở xã hội, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết Chính phủ đã có Nghị định 100 ban hành năm 2015 và đến năm 2021 đã sửa bằng Nghị định 49. Trong đó có giao cho Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay nhà ở xã hội và giao cho các tổ chức tín dụng được chỉ định.

Theo Thống đốc, đối với Ngân hàng Chính sách xã hội đến nay đã giải ngân được 10.584 tỷ đồng, dư nợ đến 30/9/2022 là 9.147 tỷ đồng. Đối với các tổ chức tín dụng được chỉ định hiện nay chưa giải ngân được bởi vì tiền cấp bù lãi suất chưa bố trí được cho các tổ chức tín dụng.

Bà Hồng cho biết, trong thời gian tới, chính sách của Ngân hàng Nhà nước sẽ nằm trong khuôn khổ điều hành chính sách tiền tệ để kiên định đối với mục tiêu góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội, cũng như đảm bảo an toàn hệ thống.

"Đối với các công cụ, giải pháp liên quan đến tín dụng, Ngân hàng Nhà nước sẽ cân nhắc trong tổng thể các công cụ, giải pháp khác để làm sao đạt được mục tiêu chính sách tiền tệ", bà Hồng cho biết thêm.

Tin mới lên