Công nghệ

Thống nhất dùng PC-Covid là ứng dụng phòng chống dịch duy nhất

(VNF) - Ngày 13/11, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết toàn quốc sẽ thống nhất ứng dụng PC-Covid làm ứng dụng duy nhất phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Thống nhất dùng PC-Covid là ứng dụng phòng chống dịch duy nhất

Địa phương không phát triển thêm phần mềm ứng dụng phòng chống dịch khác.

Bên cạnh đó, ứng dụng VN-eID do Bộ Công an quản lý sẽ là ứng dụng phục vụ định danh, xác thực người dân, là ứng dụng tồn tại lâu dài để phục vụ xã hội. VN-eID cũng được tích hợp một số chức năng phục vụ phòng chống dịch Covid-19.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, cả 2 ứng dụng VN-eID và PC-Covid sẽ hoạt động liên thông, chia sẻ dữ liệu thông suốt.

Cũng theo Bộ Thông tin và Truyền thông, người dân sẽ sử dụng mã QR-Code trên thẻ căn cước công dân, khi sử dụng trên ứng dụng di động thì thống nhất cách thức hiển thị mã QR-Code theo quyết định số 1405.

Bộ cũng yêu cầu các địa phương không phát triển thêm phần mềm, ứng dụng phòng chống dịch khác, thống nhất sử dụng chung ứng dụng phòng chống Covid-19 để thuận tiện nhất cho người dân.  

Ứng dụng PC-Covid nằm trong kế hoạch triển khai ứng dụng phòng chống dịch Covid-19 thống nhất cho người dân. Ứng dụng do Bkav, Viettel và VNPT hợp tác phát triển, Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch Covid-19 Quốc gia vận hành. Các cơ quan chủ trì gồm Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tin mới lên