Tiêu điểm

Thông qua nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng

(VNF) - Quốc hội vừa tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù khác.

Thông qua nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng

Quốc hội thông qua nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Đà Nẵng

Chiều 19/6, Quốc hội đã chính thức thông qua dự thảo nghị quyết với 92,13% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng được thực hiện từ ngày 01/7/2021cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm.

Trên cơ sở đồ án quy hoạch đô thị thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc phân cấp cho UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị thành phố theo trình tự, thủ tục do Thủ tướng Chính phủ quy định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Nghị quyết sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Trường hợp có quy định khác nhau về các vấn đề thí điểm tại nghị quyết này với luật, nghị quyết khác của Quốc hội thì áp dụng theo quy định của nghị quyết này. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau khi nghị quyết này có hiệu lực thi hành có quy định cơ chế, chính sách ưu đãi hoặc thuận lợi hơn nghị quyết này thì việc áp dụng do HĐND thành phố Đà Nẵng quyết định.

Ngoài việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua cũng nêu rõ nhiều cơ chế, chính sách đặc thù Đà Nẵng được hưởng, như tự quyết sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư của ngân sách thành phố để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách; quyết định và điều chỉnh một số loại phí, lệ phí…

Đà Nẵng cũng được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách thu trên để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội…

Riêng đối với ý kiến đề nghị thực hiện thí điểm người dân trực tiếp bầu Chủ tịch UBND, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng để có thể áp dụng được cơ chế này, cần phải có sự nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng, do đó, xin phép Quốc hội chưa quy định nội dung này trong dự thảo nghị quyết.

Tin mới lên