Đô thị

Thu 2 lô 'đất vàng' dùng sai mục đích của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thu hồi lô đất 80 Lý Thường Kiệt và 22 Phan Bội Châu về cho nhà nước.

Thu 2 lô 'đất vàng' dùng sai mục đích của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Thu 2 lô 'đất vàng' dùng sai mục đích của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Thanh tra Chính phủ vừa có báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra số 2222/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ  về việc chấp hành quy định của pháp luật đối với quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR).

Theo đó, Thanh tra Chính phủ tiếp tục yêu cầu Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, VNR và UBND TP. Hà Nội xử lý các sai phạm liên quan đến việc VNR góp vốn kinh doanh ngoài ngành, bằng quyền cho thuê đất và tài sản trên đất đối với lô đất số 80 Lý Thường Kiệt và 22 Phan Bội Châu. Trong đó, yêu cầu VNR thu hồi tài sản về cho Nhà nước, giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan theo quy định pháp luật.

“Cạnh đó, Bộ GTVT cùng Bộ Tài chính lập phương án sử dụng hai lô đất trên đảm bảo hiệu quả, đúng pháp luật, không để thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước…”, Thanh tra Chính phủ đề nghị.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Bộ GTVT và VNR thực hiện kiểm điểm xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc góp vốn  kinh doanh ngoài ngành bằng quyền thuê đất và tài sản trên đất đối với hai lô đất trên.

“Trong đó, VNR phải làm rõ việc quản lý nợ phải thu, quản lý các khoản đầu tư tài chính dài hạn, cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng…”,Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh.

Theo kết luận 2222/2016 của Thanh tra Chính phủ, lô đất 80 Lý Thường Kiệt và 22 Phan Bội Châu được nhà nước cho VNR thuê, và hết hạn từ năm 1996. Tuy nhiên VNR vẫn góp vốn quyền sử dụng hai lô đất trên để hợp tác kinh doanh với Tổng công ty du lịch Sài Gòn.

“VNR lợi dụng thủ tục góp vốn và thực hiện trái chủ trương, quy định để hợp thức hóa việc chuyển nhượng tài sản, cơ sở kinh doanh có giá trị lớn ra ngoài doanh nghiệp không qua đấu giá, đấu thầu…”, kết luật Thanh tra Chính phủ chỉ rõ.

Theo nguồn tin PV, đa số các sai phạm Thanh tra Chính phủ chỉ ra diễn ra giai đoạn 2003-2009, vì thế nhiều lãnh đạo VNR, Bộ GTVT đã nghỉ hưu, nên việc xử lý cần rất nhiều thời gian.

Ngày 25/3 vừa qua, trong kiến nghị gửi Thủ tướng, Thanh tra Chính phủ đề nghị Thủ tướng yêu cầu VNR tiếp tục thực hiện việc kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến việc góp vốn kinh doanh ngoài ngành bằng quyền thuê đất và tài sản gắn liền với đất tại 80 Lý Thường Kiệt, 22 Phan Bộ Châu (Hà Nội).

Yêu cầu VNR tiếp tục kiểm điểm trong việc quản lý nợ phải thu, quản lý các khoản đầu tư tài chính dài hạn, cố ý làm trách quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng...

Thanh tra chính phủ yêu cầu VNR thu hồi tài sản về cho nhà nước tại 2 lô "đất vàng" 80 Lý Thường Kiệt - 22 Phan Bội Châu, giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan theo quy định pháp luật.

Được biết, hiện nay, VNR đã chỉ đạo người đại diện phần vốn tại các công ty thành viên kiện toàn hệ thống quản trị, sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh đối với đơn vị thành viên. VNR đã thực hiện rà soát và ban hành các quyết định bổ sung, hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế, xây dựng các định mức, đơn giá về nguyên vật liệu, tiền lương, các chi phí quản lý doanh nghiệp... để đảm bảo tính đúng, tính đủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

VNR rà soát toàn bộ các dự án đầu tư để điều chỉnh và kiến nghị điều chỉnh chi phí bất hợp lý; khắc phục tình trạng chậm trễ về tiến độ và khẩn trương tiến hành thanh quyết toán các dự án đầu tư quá hạn...

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ tiếp tục kiện toàn hệ thống quản trị doanh nghiệp, trên cơ sở sắp xếp tổ chức bộ máy. Trong đó, đảm bảo phân rõ giữa quản lý Nhà nước và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp, giữa kinh doanh kết cấu hạ tầng và kinh doanh vận tải trên đường sắt do Nhà nước đầu tư, sắp xếp phòng ban chuyên môn phù hợp với chức năng nhiệm vụ.

Tin mới lên