Tài chính

Thu đậm từ ‘xổ số kiểu Mỹ’, Vietlott rủng rỉnh tiền gửi ngân hàng

(VNF) - Tính đến hết ngày 31/12/2016, tổng tài sản của Vietlott ở mức 998 tỷ đồng, gấp 3,2 lần hồi đầu năm, trong đó, tiền gửi ngân hàng chiếm đến 94% tổng tài sản của Vietlott.

Thu đậm từ ‘xổ số kiểu Mỹ’, Vietlott rủng rỉnh tiền gửi ngân hàng

Vietlott thu đậm từ loại hình "xổ số kiểu Mỹ"

Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, theo đó, doanh thu thuần của Vietlott năm 2016 đạt 1.222 tỷ đồng, chủ yếu đến từ loại hình xổ số tự chọn số điện toán, hay xổ số Mega 6/45, còn được gọi là xổ số kiểu Mỹ, mới được Vietlott triển khai kể từ tháng 7/2016.

Năm 2015, Vietlott không ghi nhận bất cứ đồng doanh thu bán hàng nào.

Sau khi trừ đi giá vốn 1.107 tỷ đồng, lợi nhuận gộp năm 2016 của Vietlott còn lại là 115 tỷ đồng. Giá vốn của Vietlott chủ yếu bao gồm chi phí trả thưởng (827 tỷ đồng), hoa hồng đại lý xổ số tự chọn số điện toán (123 tỷ đồng) và chi phí kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán (100 tỷ đồng).

Năm 2016, Vietlott cũng ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính là 22 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2015, toàn bộ là lãi tiền gửi ngân hàng. Đồng thời, công ty này cũng ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp 31 tỷ đồng, tăng mạnh 65%.

Kết thúc năm 2016, lợi nhuận trước thuế của Vietlott đạt 107 tỷ đồng, vượt trội so với con số 83,4 triệu đồng của năm 2015.

Tính đến hết ngày 31/12/2016, tổng tài sản của Vietlott ở mức 998 tỷ đồng, gấp 3,2 lần hồi đầu năm, trong đó, tiền gửi ngân hàng chiếm đến 94% tổng tài sản của Vietlott.

Cụ thể, hiện Vietlott có 60 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, 600 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc từ 3 tháng trở xuống với lãi suất từ 4,2%/năm đến 5,2%/năm và 283 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc từ trên 3 tháng đến dưới 1 năm với lãi suất từ 5,44%/năm đến 6,31%/năm.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Vietlott đến hết ngày 31/12/2016 đạt 391 tỷ đồng, tăng 28% so với đầu năm.

Nợ phải trả của Vietlott, toàn bộ là nợ ngắn hạn, đạt 606 tỷ đồng, trong đó chủ yếu bao gồm: phải trả văn phòng điều hành dự án của Berjaya tại Việt Nam 76,8 tỷ đồng; phải trả đại lý xổ số tự chọn số điện toán 30,3 tỷ đồng; người mua trả tiền trước 108 tỷ đồng; thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 267 tỷ đồng; doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 40 tỷ đồng.

Tin mới lên