Tài chính

Thu gần 10.000 tỷ qua đấu giá trên HNX trong 5 tháng

Theo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong 5 tháng đầu năm, HNX đã tổ chức 19 phiên đấu giá, tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 9.800 tỷ đồng.

Thu gần 10.000 tỷ qua đấu giá trên HNX trong 5 tháng

Kiểm tra kết quả đấu giá tại HNX.

Trong số các phiên đấu giá trong 5 tháng đầu năm có 13 phiên đấu giá thoái vốn, 5 phiên IPO và 1 phiên đấu giá quyền mua. Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá đạt hơn 1 tỷ cổ phần, khối lượng cổ phần trúng giá đạt hơn 627 triệu cổ phần, tương đương với tỷ lệ thành công đạt 63%.

Riêng tháng 5/2018, tại HNX chỉ diễn ra 2 phiên đấu giá trong đó có 1 phiên đấu giá quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Tổng công ty hàng không Việt Nam – Công ty cổ phần (Vietnam Airlines) và 1 phiên đấu giá thoái vốn của Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam tại Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.

Mặc dù chỉ có một phiên đấu giá thoái vốn nhưng khối lượng chào bán đạt 10,5 triệu cổ phần, khối lượng đặt mua đạt 14,99 triệu cổ phần, gấp 1,4 lần khối lượng chào bán. Kết quả phiên đấu giá thoái vốn đã bán hết 100% số cổ phần chào bán, tương ứng 10,5 triệu cổ phần.

Trong khi đó, phiên đấu giá quyền mua cổ phiếu phát hành thêm chỉ bán được 0,07% tổng số quyền mua chào bán, tương ứng khối lượng 262.000 quyền mua.

Thống kê các công ty đấu giá tại HNX tháng 5/2018

STT Tên công ty Số cổ phần chào bán (cổ phần)

Số cổ phần bán được (cổ phần)

Tổng giá trị cổ phần bán được (đồng)
1 Tổng công ty hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines) 371.533.127 262.000 1.578.812.000
2 CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam 10.500.000 10.500.000

107.718.000.000

Danh sách các phiên đấu giá tháng 6/2018

STT Doanh nghiệp bán đấu giá Số lượng chào bán (cổ phần) Ngày hết hạn đăng ký Ngày đấu giá
1 Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP 20.563.400 11/06/2018 18/06/2018
Tin mới lên