Tài chính

Thu gần 490.000 tỷ đồng và hơn 29 triệu USD tiền thuế từ đầu năm qua phương thức điện tử

(VNF) - Tổng cục Thuế cho biết từ ngày 1/1/2021 đến nay, các doanh nghiệp đã nộp tiền thuế thông qua giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là trên 486.844 tỷ đồng và hơn 29,3 triệu USD.

Thu gần 490.000 tỷ đồng và hơn 29 triệu USD tiền thuế từ đầu năm qua phương thức điện tử

Thu gần 490.000 tỷ đồng và hơn 29 triệu USD tiền nộp thuế điện tử trong 9 tháng năm 2021

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến ngày 19/8/2021, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 832.802 doanh nghiệp trên tổng số 841.018 doanh nghiệp đang hoạt động, đạt tỷ lệ 99%.

Số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với hệ thống ngân hàng là 831.154 doanh nghiệp trên tổng số 841.018 doanh nghiệp đang hoạt động (đạt 98,8%). Từ ngày 1/1/2021 đến nay, các doanh nghiệp đã nộp tiền thuế thông qua hơn 2,5 triệu giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là trên 486.844 tỷ đồng và 29,3 triệu USD.

Về hoàn thuế điện tử, tính từ ngày 1/1/2021 đến nay, tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 7.654 trên tổng số 7.855 doanh nghiệp hoàn thuế, đạt tỷ lệ 97,44%. Số hồ sơ tiếp nhận là 17.177 hồ sơ trên tổng số 17.440 hồ sơ. Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 12.428 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 79.772 tỷ đồng.

Về hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế cho biết tiếp tục triển khai đề án thí điểm hóa đơn điện tử. Theo đó, từ ngày 1/1 đến ngày 19/7/2021, có 172.800 hóa đơn đã được cấp mã với tổng doanh thu là hơn 17.708 tỷ đồng, số thuế trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 1.552 tỷ đồng.

Báo cáo của Tổng cục Thuế cũng cho biết, từ ngày 1/1/2021 đến nay đã có 125.981 giao dịch nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy trên cả nước qua hình thức ibanking và mobile banking chiếm 5,42% trên tổng số 2.324.067 giao dịch lệ phí trước bạ ô tô, xe máy cả nước.

Xem thêm: Hà Nội gia hạn gần 19.000 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất cho doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh

Tin mới lên