Thị trường

Thu hút FDI: 30 năm, đã thực hiện được 161 tỷ USD vốn đầu tư

(VNF) - Sáng 17/10, tại trụ sở Bộ Kế hoạch & Đầu tư đã diễn ra Tọa đàm trực tuyến "Định hướng thu hút FDI trong thời gian tới" do Nhadautu.vn tổ chức.

Thu hút FDI: 30 năm, đã thực hiện được 161 tỷ USD vốn đầu tư

Buổi tọa đàm trực tuyến do Tạp chí Nhà Đầu tư tổ chức nhằm tổng kết đánh giá tình hình đầu tư nước ngoài (ĐTNN) 30 năm qua, nêu rõ những kết quả nổi bật cũng như những hạn chế, yếu kém, qua đó sẽ thảo luận sâu về định hướng thu hút FDI cho giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu khai mạc, TS. Nguyễn Anh Tuấn - Tổng biên tập Tạp chí Nhà Đầu tư cho biết, sau 30 năm kể từ khi Luật Đầu tư nước ngoài (ĐTNN) tại Việt Nam được ban hành vào tháng 12/1987, khu vực kinh tế có vốn ĐTNN đã trở thành một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế Việt Nam.

FDI đã góp phần quan trọng trong việc gia tăng năng lực sản xuất và xuất khẩu. Sự có mặt của doanh nghiệp FDI tại VN cũng đã góp phần thúc đẩy doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực quản trị, sức cạnh tranh.

Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp tích cực, thực tế cũng cho thấy FDI đang bộc lộ những mặt hạn chế, thậm chí là tiêu cực như tình trạng gây ô nhiễm môi trường, chuyển giá, sử dụng công nghệ lạc hậu của một số dự án. Tỷ lệ vốn FDI thực hiện còn thấp so với tổng vốn đăng ký; việc sử dụng tài nguyên còn lãng phí, số dự án công nghệ cao của các tập đoàn xuyên quốc gia và dự án low-cacbon và dự án đầu tư vào các công trình KCHT trọng điểm còn ít.

Để tổng kết đánh giá các mặt tích cực và hạn chế của FDI trong 30 năm qua và đề xuất định hướng thu hút FDI cho giai đoạn tới, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ KH&ĐT phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và Hiệp hội Doanh nghiệp ĐTNN tiến hành tổng kết, trong đó có việc tổ chức các hội thảo, hội nghị nhằm thảo luận sâu các vấn đề cần quan tâm làm rõ.

Theo GS. TSKH Nguyễn Mại - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp ĐTNN (VAFIE), từ năm 1991 đến nay, khu vực kinh tế đầu tư nước ngoài trở thành động lực tăng trưởng ổn định của nền kinh tế Việt Nam, đóng góp ngày càng nhiều vào giá trị sản lượng công nghiệp, dịch vụ, xuất nhập khẩu, thu ngân sách nhà nước và tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Trong 26 năm từ 1991 đến 2017, nước ta đã thu hút được hơn 161 tỷ USD vốn FDI thực hiện. Tính bình quân mỗi năm giai đoạn 1991 – 2000 đạt 1,95 tỷ USD, 10 năm tiếp theo đạt 5,85 tỷ USD, 7 năm gần đây là 12 tỷ USD, bằng 6,1 lần của giai đoạn 1991 – 2000 và 2,09 lần của giai đoạn 2001 – 2010. 

"Qua những con số thống kê, có thể thấy quy mô vốn FDI vào nước ta ngày càng lớn, đồng thời chất lượng và hiệu quả kinh tế - xã hội của khu vực kinh tế ĐTNN ngày càng cao hơn", GS. TSKH Nguyễn Mại nói.

"30 năm là thời gian đủ dài để khẳng định rằng, chủ trương của Đảng và Nhà nước mở cữa để hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó có thu hút vốn đầu tư quốc tế đồng thời với chủ trương đổi mới theo kinh tế thị trường là đúng đắn và kịp thời để đưa đất nước vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội sớm hơn dự kiến, tạo tiền đề để chấn hưng đất nước theo các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội", GS Nguyễn Mại nói

Tin mới lên