Tài chính

Thu ngân sách 5 tháng đầu năm đạt 549.000 tỷ đồng, tăng hơn 13%

(VNF) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thu cân đối ngân sách Nhà nước tháng 5 ước đạt 94.500 tỷ đồng. Lũy kế thu 5 tháng đạt 549.000 tỷ đồng, bằng 41,6% dự toán năm, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Thu ngân sách 5 tháng đầu năm đạt 549.000 tỷ đồng, tăng hơn 13%

Thu ngân sách 5 tháng đầu năm đạt 549.000  tỷ đồng, tăng hơn 13%. (Ảnh minh hoạ)

Thu nội địa tháng 5 ước đạt 70.000 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 25.000 tỷ đồng so với tháng trước, luỹ kế thu 5 tháng đạt 442.770 tỷ đồng, bằng 40,3% dự toán năm, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2017.

“Không kể các khoản thu có tính chất đặc thù, số thu nội địa ước đạt 342.470 tỷ đồng, bằng 39,5% dự toán năm, tăng 12,2% so cùng kỳ năm 2017”, báo cáo cho hay.

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 5 ước đạt 27.000 tỷ đồng, tăng khoảng 4.000 tỷ đồng so với tháng trước; sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ, thu cân đối ngân sách Nhà nước đạt gần 19.500 tỷ đồng. Lũy kế thu 5 tháng đạt 118.750 tỷ đồng, bằng 42% dự toán năm, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Báo cáo cũng cho hay tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 5 ước 116.900 tỷ đồng, luỹ kế chi 5 tháng đạt 526.600 tỷ đồng, bằng 34,6% dự toán năm, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó: chi đầu tư phát triển đạt khoảng 94.100 tỷ đồng, bằng 23,5% dự toán năm, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2017; chi trả nợ lãi đạt 50.700 tỷ đồng, bằng 45,1% dự toán năm, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2017; chi thường xuyên đạt 379.000 tỷ đồng, bằng 40,3% dự toán năm, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Về thu nội địa, báo cáo cho biết trong 5 tháng đầu năm đã thực hiện trên 12.000 cuộc thanh tra và kiểm tra thuế; kiến nghị xử lý thu vào ngân sách Nhà nước trên 3.200 tỷ đồng, số đã thu nộp vào ngân sách Nhà nước trên 1.000 tỷ đồng. Bộ ước tính cả nước có 51/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 39%), trong đó 38 địa phương thu đạt trên 43% dự toán năm; 52/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, 11 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ.

Về thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu, Bộ Tài chính cho hay nhờ chủ động triển khai các biện pháp quản lý thu hiệu quả ngay từ đầu năm; tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nên Tổng cục Hải quan vẫn cơ bản duy trì được tiến độ thu ngân sách theo dự toán. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (36.280 tỷ đồng), thu cân đối ngân sách Nhà nước 5 tháng đạt 82.470 tỷ đồng, bằng 46,1% dự toán năm, tăng 8,8% so cùng kỳ năm 2017.

Tin mới lên