Thuế

Thu ngân sách ngành hải quan đạt gần 120.000 tỷ đồng 5 tháng đầu năm

(VNF) - Tổng cục Hải quan cho biết tổng thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 119.750 tỷ đồng, bằng 42,31% dự toán, bằng 40,87% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 1,25% so với cùng kỳ năm 2017 (118.276 tỷ đồng).

Thu ngân sách ngành hải quan đạt gần 120.000 tỷ đồng 5 tháng đầu năm

Thu ngân sách ngành hải quan đạt gần 120.000 tỷ đồng 5 tháng đầu năm. (Ảnh minh họa)

Số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố cho biết trong tháng 5/2018, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước ước đạt 38,9 tỷ USD, tăng 9,4% so với tháng 4/2018 (trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 19,2 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng 4/2018 và trị giá nhập khẩu ước đạt 19,7 tỷ USD, tăng 14,5% so với tháng 4/2018).

Với kết quả ước tính trên, trong 5 tháng đầu năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam dự kiến đạt 182,8 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2017 (trong đó xuất khẩu ước đạt 93,1 tỷ USD, tăng 15,8% và nhập khẩu ước tính 89,7 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2017).

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 5/2018 ước tính thâm hụt 500 triệu USD. Qua đó, nâng mức thặng dư của Việt Nam đến hết tháng 5 năm 2018 đạt 3,4 tỷ USD.

Về tình hình thu ngân sách nhà nước, Tổng cục Hải quan cho biết năm 2018, Tổng cục Hải quan được Quốc hội và Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 283.000 tỷ đồng. Trong đó, thuế xuất khẩu: 6.835 tỷ đồng; thuế nhập khẩu: 62.145 tỷ đồng; thuế tiêu thụ đặc biệt là 21.500 tỷ đồng; thuế bảo vệ môi trường là 520 tỷ đồng và thuế giá trị gia tăng là 192.000 tỷ đồng.

Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu từ ngày 1- 29/5/2018 đạt 26.639 tỷ đồng, lũy kế cả năm đến ngày 29/5/2018 đạt 118.391 tỷ đồng bằng 41,8% dự toán, bằng 40,4% chỉ tiêu phấn đấu.

Trên cơ sở số thu những ngày đầu tháng 5 và ước kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 5/2018 cũng như tình hình kinh tế nói chung hiện nay, ngân sách nhà nước tháng 5/2018 ước đạt 28.000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2018 ước đạt 119.750 tỷ đồng bằng 42,31% dự toán, bằng 40,87% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 1,25% so với cùng kỳ năm 2017 (118.276 tỷ đồng).

Tin mới lên