Tài chính

Thu ngân sách vượt dự toán 80.000 tỷ đồng nhờ tăng thu tiền sử dụng đất, thuế xuất nhập khẩu và dầu thô

(VNF) - Quyết toán thu NSNN năm 2017 đạt 1.293.627 tỷ đồng, tăng 6,7% (81.447 tỷ đồng) so với dự toán, chủ yếu do tăng thu từ tiền sử dụng đất, thuế xuất nhập khẩu và dầu thô.

Thu ngân sách vượt dự toán 80.000 tỷ đồng nhờ tăng thu tiền sử dụng đất, thuế xuất nhập khẩu và dầu thô

Thu ngân sách vượt dự toán 80.000 tỷ đồng nhờ tăng thu tiền sử dụng đất, thuế xuất nhập khẩu và dầu thô

Theo báo cáo Quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017 vừa được Chính phủ trình Quốc hội, quyết toán thu NSNN năm 2017 đạt 1.293.627 tỷ đồng, tăng 6,7% (81.447 tỷ đồng) so với dự toán, chủ yếu do tăng thu từ tiền sử dụng đất, thuế xuất nhập khẩu và thu từ dầu thô.

Trong đó, thu nội địa (không bao gồm thu từ dầu thô) đạt 1.039.192 tỷ đồng, tăng 4,9% (48.912 tỷ đồng) so với dự toán, chủ yếu nhờ tăng thu tiền sử dụng đất (61.713 tỷ đồng).

Cụ thể hơn, thu từ doanh nghiệp nhà nước đạt 282.439 tỷ đồng, giảm 1,4% so với dự toán; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể thu từ dầu thô) đạt 172.166 tỷ đồng, giảm 14,4% so với dự toán; thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 181.001 tỷ đồng, giảm 6,9% so với dự toán; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 78.775 tỷ đồng, giảm 2,7% so với dự toán...

Đặc biệt, thu từ nhà, đất (thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu tiền thuê đất, thu tiền sử dụng đất, thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước) đạt 154.568 tỷ đồng, tăng 101,9% (78.013 tỷ đồng) so với dự toán, chủ yếu là do tăng thu từ nguồn sử dụng đất là 61.713 tỷ đồng, tiền thuê mặt đất, mặt nước tăng 13.827 tỷ đồng. Số thu tăng chủ yếu nhờ thị trường bất động sản cả nước nói chung và tại một số đô thị lớn nói riêng (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng …) tiếp tục phục hồi mạnh trong những tháng cuối năm 2017; các địa phương đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, đấu giá đất, thu tiền sử dụng đất và tập trung thu hồi tiền nợ đọng từ các dự án bất động sản.

Trong năm 2017, thu dầu thô đạt 49.583 tỷ đồng, tăng 29,5% (11.283 tỷ đồng) so với dự toán; chủ yếu do giá thanh toán bình quân đạt 55,6 USD/thùng, tăng 5,6 USD/thùng so với giá xây dựng dự toán (giá dự toán là 50 USD/thùng) và sản lượng thanh toán đạt cao hơn dự toán là 1,29 triệu tấn. Đồng thời đã thực hiện thu vào ngân sách 3.561 tỷ đồng khoản kết dư chi phí phát sinh năm 2017 của Liên doanh dầu khí Vietsovpetro, nhờ đó, thu ngân sách từ dầu thô tăng 29,5% so với dự toán. 

Bên cạnh thu nội địa, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu cũng vượt dự toán, đạt 197.272 tỷ đồng, vượt 17.272 tỷ đồng so với dự toán. Chính phủ cho biết, trong năm 2017 thực hiện giảm thuế suất theo cam kết với các thị trường Hàn Quốc, ASEAN làm giảm thu mạnh, nhưng nhờ giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng gần 22% so với năm 2016, và tăng cường quản lý thuế (thanh tra, kiểm tra với 8.200 cuộc, thu 2.790 tỷ đồng), nên góp phần tăng thu NSNN.

Ngoài ra, thu viện trợ không hoàn lại đạt 7.580 tỷ đồng, tăng 3.980 tỷ đồng so với dự toán, chủ yếu do khoản viện trợ của một số tổ chức và Chính phủ một số nước có số viện trợ lớn, như: Quỹ Toàn cầu 1.198 tỷ đồng, Chính phủ Mỹ và các tổ chức phi Chính phủ của Mỹ 1.016 tỷ đồng; Chính phủ Trung Quốc 599 tỷ đồng, Chính phủ Nhật Bản và các tổ chức phi Chính phủ của Nhật Bản 194 tỷ đồng.

Về chi NSNN, quyết toán năm 2017 là 1.355.034 tỷ đồng, bằng 97,5% (giảm 35.446 tỷ đồng) so với dự toán, chủ yếu do một số khoản chi triển khai chậm (như các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu) nên bị hủy dự toán hoặc chuyển nguồn sang năm sau chi tiếp theo quy định của Luật NSNN.

Nhờ tăng thu, giảm chi, số bội chi NSNN năm 2017 là 136.963 tỷ đồng, bằng 2,74% GDP thực hiện, giảm 41.337 tỷ đồng so với dự toán Quốc hội quyết định.

Tin mới lên