Học thuật

Thu nhập nông nghiệp là gì? Hai loại nông nghiệp chính

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Thu nhập nông nghiệp (agricultural earnings) là gì? Hai loại nông nghiệp chính.

Thu nhập nông nghiệp là gì? Hai loại nông nghiệp chính

Thu nhập nông nghiệp (agricultural earnings) Thu nhập của những người tham gia vào ngành nông nghiệp. ở các nước đang phát triển, người ta thấy có mức chênh lệch khá lớn giữa tiền lương ở khu vực thành thị và khu vực nông thôn

Thu nhập nông nghiệp là gì?

Thu nhập nông nghiệp (agricultural earnings) là thu nhập của những người tham gia vào ngành nông nghiệp. Ở các nước đang phát triển, người ta thấy có mức chênh lệch khá lớn giữa tiền lương ở khu vực thành thị và khu vực nông thôn. Việc nhiều người từ các vùng nông thôn đổ ra thành thị kiếm việc làm có nguyên nhân chủ yếu ở mức thu nhập nông nghiệp quá thấp so với thành thị. Thông thường rất khó xác định chính xác thu nhập từ nông nghiệp, đặc biệt khi nó còn mang tính chất tự cấp, tự túc hoặc người lao động được trả công bằng hiện vật.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Hai loại nông nghiệp chính

Trong nông nghiệp có hai loại chính, việc xác định sản xuất nông nghiệp thuộc dạng nào cũng rất quan trọng:

Nông nghiệp thuần nông hay nông nghiệp sinh nhai là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp có đầu vào hạn chế, sản phẩm đầu ra chủ yếu phục vụ cho chính gia đình của mỗi người nông dân. Không có sự cơ giới hóa trong nông nghiệp sinh nhai.

Nông nghiệp chuyên sâu là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp được chuyên môn hóa trong tất cả các khâu sản xuất nông nghiệp, gồm cả việc sử dụng máy móc trong trồng trọt, chăn nuôi, hoặc trong quá trình chế biến sản phẩm nông nghiệp. Nông nghiệp chuyên sâu có nguồn đầu vào sản xuất lớn, bao gồm cả việc sử dụng hóa chất diệt sâu, diệt cỏ, phân bón, chọn lọc, lai tạo giống, nghiên cứu các giống mới và mức độ cơ giới hóa cao. Sản phẩm đầu ra chủ yếu dùng vào mục đích thương mại, làm hàng hóa bán ra trên thị trường hay xuất khẩu. Các hoạt động trên trong sản xuất nông nghiệp chuyên sâu là sự cố gắng tìm mọi cách để có nguồn thu nhập tài chính cao nhất từ ngũ cốc, các sản phẩm được chế biến từ ngũ cốc hay vật nuôi...

 

Tin mới lên