Tài chính

Thu nội địa tăng mạnh, ngành thuế thu ngân sách hơn 213 nghìn tỷ trong 2 tháng

(VNF) - Trong 2 tháng đầu năm 2019, toàn ngành thuế đã thu ngân sách được 213.565 tỷ đồng.

Thu nội địa tăng mạnh, ngành thuế thu ngân sách hơn 213 nghìn tỷ trong 2 tháng

Ngành thuế thu ngân sách đạt hơn 213.000 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 8.689 tỷ đồng, bằng 19,5% dự toán, bằng 98,3% so với cùng kỳ; thu nội địa ước đạt 204.876 tỷ đồng, bằng 18,2% dự toán, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong tổng số 18 khoản thu mà ngành thuế được giao, đã có 9 khoản đạt khá so với tiến độ thực hiện dự toán (trên 18%), trong đó một số khoản thu lớn như: thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 18,4%; thu từ khu vực ngoài quốc doanh 19,8%; thuế thu nhập cá nhân 18,3%; lệ phí trước bạ 20,1%; thu từ xổ số 27,1%; tiền sử dụng đất 21,3%; chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước 131,5%...

Nếu so với cùng kỳ, hầu hết các khoản thu đều có mức tăng trưởng, như: thu từ khu vực sản xuất kinh doanh (doanh nghiệp nhà nước , doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ngoài quốc doanh) tăng 15,9%; thuế thu nhập cá nhân tăng 20%; tiền sử dụng đất tăng 21,6%, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước đạt gấp 2,25 lần...

Với kết quả này, số thu ngân sách trung ương sau 2 tháng ước đạt 96.000 tỷ đồng, bằng 16,9% dự toán, tăng 19,9%; thu ngân sách địa phương ước đạt 117.565 tỷ đồng, bằng 19,6% dự toán, tăng 17,7% so với cùng kỳ 2018.

Theo báo cáo trước đó của Tổng cục Thuế, trong năm 2018, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện 90.394 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 100,81% kế hoạch năm 2018 với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 17.302 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.978 tỷ đồng; giảm lỗ là 34.411 tỷ đồng; số tiền thuế nộp vào ngân sách là 12.286,5 tỷ đồng đạt 71,01% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Trong đó, đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 593 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 1.637,88 tỷ đồng; giảm lỗ 4.808 tỷ đồng; điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 7.291,72 tỷ đồng.

Nói về phương hướng, nhiệm vụ và các biện pháp hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế năm 2019, Tổng cục Thuế cho hay về công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, cơ quan này sẽ chỉ đạo toàn ngành phấn đấu hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được Bộ và Tổng cục giao.

Theo đó, đảm bảo thanh tra, kiểm tra đạt tối thiểu 19% số lượng doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế; phấn đấu tăng thu qua thanh tra, kiểm tra cao hơn năm trước. Trong đó, ngành thuế chú trọng thanh tra, kiểm tra hồ sơ sau hoàn có số thuế hoàn lớn; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; đảm bảo số lượng, chất lượng thanh tra doanh nghiệp chuyển giá.

Ngành thuế sẽ tập trung triển khai thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế (dầu khí, xăng, điện lực, bất động sản); thanh tra, kiểm tra đối với một số ngành nghề kinh doanh mới (kinh doanh qua mạng, đa cấp, games,…) đúc rút và trao đổi đưa ra những giải pháp nhằm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về thuế cho người nộp thuế hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và thương mại điện tử.

Tin mới lên