Tài chính

Thứ trưởng Bộ Tài chính: 'Cổ phần hóa chậm vì vướng về tài chính, đất đai, lao động'

(VNF) - Trong phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2019, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, trong 4 tháng đầu năm nay mới có 2 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp 295 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính: 'Cổ phần hóa chậm vì vướng về tài chính, đất đai, lao động'

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai.

Lũy kế từ giai đoạn 2016 hết tháng 4/2019, có 161 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 442.000 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn Nhà nước là 206.000 tỷ đồng.

Hiện còn lại 97 doanh nghiệp phải cổ phần hoá. Tiến độ cổ phần hoá đang chậm, chưa đạt được tiến độ đề ra theo chỉ đạo của Chính phủ, bà Mai cho biết.

Theo Thứ trưởng Vũ Thị Mai, nguyên nhân của việc chậm trễ cổ phần hoá doanh nghiệp có cả chủ quan và khách quan. Cụ thể, nguyên nhân chủ quan là việc một số bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế và tổng công ty Nhà nước chưa thực sự tích cực và nghiêm túc trong triển khai kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. Nguyên nhân khách quan là việc cổ phần hóa còn có vướng mắc về tài chính, đất đai, lao động nên bị kéo dài thời gian so với kế hoạch.

Bà Mai cho rằng, để tăng cường cổ phần hóa thì Thủ tướng, Chính phủ đã có nhiều nghị quyết, chỉ đạo chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và tập đoàn kinh tế tập trung một số nhiệm vụ.

Về thể chế, các bộ như Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư phải khẩn trương sửa đổi bổ sung những văn bản pháp luật, cụ thể là nghị định liên quan cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Bên cạnh đó, các bộ ngành địa phương chỉ đạo quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng để thúc đẩy nhanh hơn tiến trình cổ phần hóa.

Thủ trưởng và người đứng đầu địa phương, lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn tại doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm đôn đốc, triển khai thực hiện các mục tiêu, tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước cũng như doanh nghiệp có vốn nhà nước, thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn theo đúng kế hoạch, bà Mai kiến nghị.

Quan trọng hơn, theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, bản thân các doanh nghiệp nhà nước thuộc diện cổ phần hóa cần rà soát toàn bộ quỹ đất đang quản lý, sử dụng, để lập phương án sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai để trình UBND cấp tỉnh có ý kiến về phương án và giá đất để cấp có thẩm quyền để xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo đúng quy định.

Tin mới lên