Tài chính

Thứ trưởng Bộ Tài chính: 'Giám sát chặt thông tin tài chính đối với các công ty đại chúng'

(VNF) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi yêu cầu UBCKNN tiếp tục tăng cường giám sát chặt chẽ về công bố thông tin đối với giám sát công ty đại chúng, đặc biệt là thông tin tài chính, báo cáo tài chính kiểm toán, cũng như chấn chỉnh, tăng cường chất lượng công tác kiểm toán của các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm toán.

Thứ trưởng Bộ Tài chính: 'Giám sát chặt thông tin tài chính đối với các công ty đại chúng'

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.

Ngày 30/5, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã chủ trì hội nghị của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về công tác chỉ đạo điều hành 5 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị của UBCKNN cho biết trong 5 tháng đầu năm 2022, UBCKNN đã triển khai các nhiệm vụ được giao như: xây dựng văn bản pháp quy theo chương trình năm 2022; triển khai các Đề án liên quan đến TTCK; tăng cường quản lý giám sát hoạt động của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, hoạt động chào bán chứng khoán, tuân thủ nghĩa vụ của công ty đại chúng, tăng cường kiểm tra nâng cao tính tuân thủ các quy định của các công ty kiểm toán, tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm đối với các vi phạm theo quy định của pháp luật...

Về diễn biến của thị trường chứng khoán (TTCK), trước những biến động mạnh trong thời gian gần đây, UBCKNN đã triển khai các giải pháp để đảm bảo thị trường hoạt động an toàn, ổn định trở lại cụ thể như: UBCKNN đã giao VNX chỉ đạo HoSE, HNX yêu cầu tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch trong thời hạn 24 giờ kể từ khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sản từ 5 phiên liên tiếp trở lên phải báo cáo, công bố các thông tin liên quan đến công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu.

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng yêu cầu Sở GDCK thực hiện công bố thông tin về giao dịch tự doanh của CTCK; điều chỉnh giá thanh toán cuối cùng của hợp đồng tương lai chỉ số VN30 trong ngày đáo hạn; chỉ đạo Sở GDCK Việt Nam và VSD nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật chặn giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ không công bố thông tin trước khi giao dịch.

Tại hội nghị, Thứ trưởng cho biết mặc dù đã có nhịp phục hồi tích cực trong những tuần gần đây và về trung dài hạn vẫn được hỗ trợ từ các yếu tố nền tảng vĩ mô, cũng như yếu tố nội tại của thị trường, nhưng bối cảnh chung trên toàn cầu đang gặp nhiều thách thức và biến động khó lường. Do vậy, cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ, tăng cường công tác dự báo để chủ động hơn các giải pháp để hỗ trợ cho TTCK phát triển ổn định.

Theo đó, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cũng đã yêu cầu các đơn vị cần tập trung thực hiện trong từ nay tới cuối năm 2022 và thời gian tới. Cụ thể, khẩn trương rà soát, nghiên cứu các quy định pháp lý và các cơ chế, chính sách để kịp thời đề xuất Bộ Tài chính trình các cấp sửa đổi, bổ sung kịp thời, đảm bảo phù hợp với thực tế phát triển của TTCK, nhất là qua 2 năm Covid vừa qua.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động của các tổ chức kinh doanh chứng khoán, đảm bảo các tổ chức này hoạt động lành mạnh, đúng quy định pháp luật, từ đó phát huy tích cực vai trò là đơn vị trung gian cung cấp dịch vụ, sản phẩm trên TTCK.

Đặc biệt, các đơn vị này cần đẩy mạnh công tác giám sát TTCK, nâng cao vai trò giám sát các tuyến, nhất là các đơn vị giám sát tuyến đầu để kịp thời phát hiện các giao dịch có dấu hiệu bất thường. Đối với giám sát công ty đại chúng, tiếp tục tăng cường giám sát chặt chẽ về công bố thông tin, đặc biệt là thông tin tài chính, báo cáo tài chính kiểm toán, cũng như chấn chỉnh, tăng cường chất lượng công tác kiểm toán của các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm toán. Rà soát, giám sát, kiểm tra và có biện pháp thúc đẩy, xử lý sai phạm đối với các doanh nghiệp không tuân thủ quy định về cổ phần hóa gắn với niêm yết/đăng ký giao dịch trên TTCK.

Ngoài ra, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cũng chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh quá trình thử nghiệm, sớm hoàn hiện hệ thống công nghệ thông tin KRX để đưa vào vận hành, tạo điều kiện để triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới cho TTCK trong thời gian tới. Sở GDCK Việt Nam nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống tiêu chí giám sát, xây dựng hệ thống cảnh báo đối với các giao dịch chứng khoán có dấu hiệu bất thường; đồng thời, nghiên cứu, đề xuất để sửa đổi một số tiêu chí của chỉ số VN30.

Về nâng hạng TTCK, Thứ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu UBCKNN tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, chủ động đề xuất với Bộ Tài chính để trao đổi, làm việc với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan để TTCK Việt Nam sớm được xem xét nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi.

Đồng thời tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các sai phạm để đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trên TTCK; khi phát hiện các dấu hiệu sai phạm có yếu tố hình sự cần chủ động và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm trên thị trường.

Tin mới lên