Diễn đàn VNF

Thứ trưởng Đặng Minh Khôi: 'Kiều bào đã có 362 dự án tại Việt Nam với tổng vốn 1,6 tỷ USD'

(VNF) - Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi, tính đến tháng 10/2020, kiều bào từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có 362 dự án FDI đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký 1,6 tỷ USD.

Thứ trưởng Đặng Minh Khôi: 'Kiều bào đã có 362 dự án tại Việt Nam với tổng vốn 1,6 tỷ USD'

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi

Nhìn lại quá trình 5 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Thứ trưởng Đặng Minh Khôi khẳng định lãnh đạo Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đối với đồng bào ta ở nước ngoài.

Những chính sách liên quan đến lợi ích thiết thân của kiều bào như quốc tịch, xuất nhập cảnh, giáo dục đào tạo, nhà ở, chế độ hỗ trợ, đãi ngộ người có công với cách mạng… tiếp tục được quan tâm và từng bước được luật hóa. 

Đời sống văn hóa, tinh thần của bà con xa quê hương cũng luôn được quan tâm, thúc đẩy. Nhu cầu thông tin về tình hình trong nước của cộng đồng đã được quan tâm đáp ứng tốt hơn. Nhiều hoạt động có ý nghĩa gắn kết kiều bào, góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tình cảm gắn bó với quê hương tiếp tục được triển khai ở trong và ngoài nước

Nổi bật trong giai đoạn vừa qua là hoạt động thu hút nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài đã được các cơ quan liên quan phối hợp thúc đẩy mạnh mẽ, có sự thay đổi rõ rệt về chất. Một số người Việt Nam ở nước ngoài cũng được tạo điều kiện tham gia vào một số cơ chế quan trọng như Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

Theo Thứ trưởng Khôi, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 45, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng lớn mạnh về số lượng và mở rộng hơn về địa bàn. Từ 4,5 triệu người ở 109 quốc gia và vùng lãnh thổ năm 2015, đến nay cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có khoảng 5,3 triệu người sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 18% trong vòng 5 năm).

Theo ước tính, có khoảng 500 ngàn chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, chiếm tỷ lệ 10% trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Một thế hệ trí thức mới người gốc Việt trẻ và tài năng đang hình thành và phát triển, tập trung ở nhiều lĩnh vực mũi nhọn như tin học, viễn thông, điện tử, vật liệu mới, chế tạo máy, sinh học.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng gắn bó với quê hương, đã và đang trở thành một trong những nguồn lực quan trọng đóng góp cho quá trình xây dựng, bảo vệ, phát triển, hội nhập quốc tế của đất nước và duy trì, củng cố mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và các nước.

Đáng chú ý, thời gian gần đây, thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài, kể cả những người đã định cư và có công việc ổn định ở nước ngoài, về nước lập nghiệp đã trở thành xu hướng mới.

Tính đến tháng 10/2020, kiều bào từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có 362 dự án FDI đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký 1,6 tỷ USD. Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn, mang tầm cỡ khu vực do những doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài về nước thành lập, điều hành đã góp phần tạo công ăn việc làm, chuyển giao công nghệ và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong 5 năm gần đây, tổng kiều hối đạt hơn 71 tỷ USD (tăng trưởng trung bình 6%/năm), góp phần cải thiện cán cân thanh toán, tăng dự trữ ngoại hối nhà nước.

Đồng hành cùng nhân dân cả nước trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, kiều bào đã tổ chức các buổi triển lãm, hội thảo về Biển Đông, quyên góp tiền và hàng hóa trị giá hàng tỷ đồng ủng hộ “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”, qua đó góp phần củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong mặt trận đấu tranh giữ vững hoà bình, ổn định và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Theo Thứ trưởng Khôi, để công tác về người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ hơn, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành liên quan thực hiện Nghị quyết 36 và Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, đồng thời cụ thể hóa công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian tới.

Các công tác trọng tâm là: tăng cường hỗ trợ đồng bào ở nước ngoài có địa vị pháp lý vững chắc, phát triển kinh tế và đời sống, hội nhập xã hội nước sở tại; nâng cao hiệu quả bảo hộ công dân, quản lý lao động, du học sinh; tạo điều kiện để đồng bào giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc; xây dựng triển khai các chương trình cụ thể để thu hút và phát huy có hiệu quả các nhà khoa học, chuyên gia giỏi là người Việt Nam ở nước ngoài...

Tin mới lên