Đô thị

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông: 'Bỏ quỹ bảo trì, vẫn thu phí phương tiện'

(VNF) - “Bỏ Quỹ bảo trì đường bộ nhưng người dân và doanh nghiệp vẫn thực hiện theo luật và tiếp diễn bình thường tại các trung tâm đăng kiểm. Việc bãi bỏ Quỹ Bảo trì chỉ mang tính chất sắp xếp, tổ chức lại bộ máy hoạt động, phù hợp với các quy định mới của pháp luật hiện hành” Thứ trưởng Bộ giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Ngọc Đông thừa nhận.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông: 'Bỏ quỹ bảo trì, vẫn thu phí phương tiện'

Thứ trưởng Đông lý giải, việc đề nghị dừng hoạt động Quỹ Bảo trì đường bộ là do Bộ Tài chính và đoàn giám sát cho rằng, Quỹ chưa tự chủ hoàn toàn về tài chính và có hoạt động thu chi trùng với hoạt động thu chi của ngân sách.

Nguyên nhân là do năm 2015, Pháp lệnh Phí và lệ phí được nâng lên thành Luật Phí và lệ phí. Luật này quy định, tất cả các khoản phí và lệ phí phải nộp vào ngân sách Nhà nước. Vì vậy, phí sử dụng đường bộ cũng phải nộp vào ngân sách.

Thứ hai là Luật Ngân sách ra đời quy định các Quỹ nằm ngoài ngân sách phải tự cân đối được thu chi và hoạt động độc lập với ngân sách. Quỹ Bảo trì đường bộ không đảm bảo được yếu tố này vì nguồn thu mới chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu bảo trì đường bộ.

Thêm nữa, việc thu phí của Quỹ đã nộp vào ngân sách (trùng với hoạt động thu của ngân sách). Vì vậy, nguyên nhân duy nhất khiến đề xuất dừng hoạt động Quỹ Bảo trì đường bộ đó là Quỹ chưa hoàn toàn tự chủ về tài chính và hoạt động trùng với hoạt động của ngân sách.

Việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đã được quy định theo Luật Phí và lệ phí số 97/2015 của Quốc hội. Như vậy, việc bãi bỏ Quỹ Bảo trì đường bộ không có nghĩa là không phải đóng phí sử dụng đường bộ.

Việc bãi bỏ Quỹ Bảo trì đường bộ chỉ mang tính chất sắp xếp, tổ chức lại bộ máy hoạt động, phù hợp với các quy định mới của pháp luật hiện hành. Việc đóng phí sử dụng đường bộ của người dân và doanh nghiệp vẫn thực hiện theo luật và tiếp diễn bình thường tại các trung tâm đăng kiểm.

Phí sử dụng đường bộ sẽ được Cục Đăng kiểm tổng hợp nộp vào ngân sách Nhà nước theo đúng quy định tại Luật Phí và lệ phí.

Ngân sách sẽ cấp lại cho Bộ GTVT phục vụ cho hoạt động quản lý bảo trì đường bộ. Như vậy, đề nghị bãi bỏ Quỹ Bảo trì đường bộ chỉ đơn thuần là việc điều chỉnh lại phương thức cấp nguồn kinh phí cho công tác bảo trì đường bộ để được thực hiện đúng theo Luật Ngân sách Nhà nước và không làm ảnh hưởng đến công tác thu phí sử dụng đường bộ.

“Tới đây, Bộ Tài chính sẽ chủ trì tham mưu cho Chính phủ về việc tổ chức thu. Bộ GTVT sẽ phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng quy định pháp luật cho phương án này”, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông nói.

Tin mới lên