Tiêu điểm

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng: 'Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo chuẩn mực thị trường đầy đủ, hiện đại'

(VNF) - Tại Hội nghị Định hướng thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài trong thời gian tới do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức sáng nay (21/12), Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng đã nêu thông điệp về việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh "theo chuẩn mực thị trường đầy đủ, hiện đại".

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng: 'Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo chuẩn mực thị trường đầy đủ, hiện đại'

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng.

Theo Thứ trưởng Vũ Đại Thắng, định hướng của Việt Nam trong việc thu hút dòng vốn này thời gian tới là tập trung thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vốn, công nghệ cao, quản trị hiện đại, mở rộng thị trường xuất khẩu, tham gia sâu hơn vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.

Từ đó, sẽ góp phần nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam, thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng công nghiệp 4.0.

Để thực hiện được định hướng đề ra về thu hút, sử dụng hiệu quả đầu tư nước ngoài, theo Thứ trưởng Vũ Đại Thắng, cần nhận thức đầy đủ rằng thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững đòi hỏi việc huy động và kết hợp sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước, trong đó nguồn lực trong nước là quyết định và nguồn lực ngoài nước là quan trọng.

Bên cạnh đó, hoàn thiện thể chế, chính sách và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo chuẩn mực thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập quốc tế là tiền đề quan trọng để thu hút đầu tư nước ngoài trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh quốc tế; hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, trình độ năng lực của bộ máy và đội ngũ cán bộ là yếu tố quyết định thành công trong việc thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra, phát triển, nâng cao năng lực của khu vực doanh nghiệp trong nước, nhất là năng lực về công nghệ và quản trị là yếu tố quan trọng để tiếp nhận và tăng cường liên kết với khu vực đầu tư nước ngoài, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa của đầu tư nước ngoài đối với nền kinh tế. 

Xem thêm >> BIC: Doanh thu phí bảo hiểm năm 2018 ước đạt trên 2.000 tỷ đồng

Tin mới lên