Tiêu điểm

Thủ tướng chỉ đạo Đà Nẵng: Không hợp thức hóa cái sai nhưng phải tìm cơ chế tháo gỡ

(VNF) - Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đà Nẵng cần tập trung thực hiện và xử lý dứt điểm các vi phạm theo các kết luận thanh tra, điều tra, kiểm toán và thi hành các bản án với tinh thần không hợp thức hóa cái sai nhưng phải tìm cơ chế, chính sách để tháo gỡ với cách tiếp cận mới, tư duy mới để xử lý các vấn đề tồn đọng, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn và khơi thông nguồn lực để phát triển.

Thủ tướng chỉ đạo Đà Nẵng: Không hợp thức hóa cái sai nhưng phải tìm cơ chế tháo gỡ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Sau khi dự "Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có một vài ý kiến chỉ đạo đổi với địa phương này.

Cụ thể, Đà Nẵng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch với tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược để phát huy tiềm năng sẵn có và tạo ra động lực mới, cơ hội mới, không gian phát triển mới, thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội. Triển khai các quy hoạch đã được phê duyệt một cách nghiêm túc, bài bản; quản lý tốt quy hoạch, đảm bảo tính ổn định.

Ngoài ra, thành phố này cần xem xét chặt chẽ các dự án có yếu tố nước ngoài tác động đến quốc phòng, an ninh, bảo đảm giữ vững thế trận phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của các đơn vị đóng quân trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn thực hiện tốt việc quy hoạch phát triển, xây dựng dự án, công trình dân sinh kết hợp đảm bảo quốc phòng, an ninh; phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc trong tình hình mới.

Theo Thủ tướng Chính phủ, Đà Nẵng phải triển khai tích cực, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, tập trung cho các dự án, công trình trọng điểm. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án cao tốc đi qua địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Thành phố cũng cần tập trung thực hiện và xử lý dứt điểm các vi phạm theo các kết luận thanh tra, điều tra, kiểm toán và thi hành các bản án với tinh thần không hợp thức hóa cái sai nhưng phải tìm cơ chế, chính sách để tháo gỡ với cách tiếp cận mới, tư duy mới để xử lý các vấn đề tồn đọng, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn và khơi thông nguồn lực để phát triển.

Đồng thời, Chính Phủ yêu cầu thành phố đẩy mạnh đầu tư theo phương thức đối tác công tư, xây dựng cơ chế chính sách để tăng cường huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, tập trung vào 03 đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng (hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng).

“Đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng dựa vào đổi mới sáng tạo, tăng năng suất lao động, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, đặc biệt là đối với những lĩnh vực có tiềm năng lớn như logistic, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển, trung tâm tài chính, công nghiệp công nghệ cao, du lịch, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin…”, Chính phủ yêu cầu.

Tiếp theo đó, địa phương phải chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho cả vùng miền Trung - Tây Nguyên và thành phố Đà Nẵng; thu hút, trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước; triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp để phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh sau đại dịch.

Ngoài ra, Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, góp phần cùng cả nước xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; tận dụng có hiệu quả cơ hội do các hiệp thương mại tự do (FTA) mang lại.

Tin mới lên