Đô thị

Thủ tướng cho phép Sơn La lập quy hoạch xây dựng cửa khẩu Lóng Sập

(VNF) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý đề nghị của UBND tỉnh Sơn La và kiến nghị của Bộ Xây dựng về việc giao tỉnh Sơn La tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng cửa khẩu quốc tế Lóng Sập.

Thủ tướng cho phép Sơn La lập quy hoạch xây dựng cửa khẩu Lóng Sập

Thủ tướng cho phép Sơn La lập quy hoạch xây dựng cửa khẩu Lóng Sập

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Sơn La lấy ý kiến của các Bộ liên quan: Xây dựng, Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư theo quy định trước khi phê duyệt.

Vào cuối tháng 12/2020, Chính phủ dã ban hành Nghị quyết số 182/NQ-CP quyết nghị nâng cấp cửa khẩu chính Lóng Sập (tỉnh Sơn La) thành cửa khẩu quốc tế.

Tại Nghị quyết số 182, Chính phủ quyết nghị: nâng cấp cửa khẩu chính Lóng Sập, tỉnh Sơn La thành cửa khẩu quốc tế theo đề nghị của Bộ Ngoại giao tại Tờ trình số 3850/TTr-BNG-UBBG ngày 4/11/2020.

Chính phủ giao Bộ Ngoại giao, UBND tỉnh Sơn La và các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định tại điểm e, g, khoản 1, Điều 20, Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền để phối hợp với phía Lào tổ chức lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu Lóng Sập, tỉnh Sơn La - Pa Háng, tỉnh Hủa Phăn, Lào vào thời gian thích hợp.

Đồng thời, UBND tỉnh Sơn La phối hợp với các bộ, ngành liên quan quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu quốc tế Lóng Sập phù hợp với các quy định của pháp luật.

 

 

Tin mới lên