Tiêu điểm

Thủ tướng: Đà Nẵng phát triển chưa tương xứng với tiềm năng khác biệt

(VNF) - Tại buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo chủ chốt của TP. Đà Nẵng về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, TP. Đà Nẵng phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh.

Thủ tướng: Đà Nẵng phát triển chưa tương xứng với tiềm năng khác biệt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Theo Thủ tướng, Đà Nẵng cũng chưa có nhiều doanh nghiệp lớn; có nhiều đổi mới sáng tạo nhưng đổi mới sáng tạo chưa thành động lực để kéo theo sự thay đổi căn bản trong phát triển kinh tế - xã hội.

Về thu hút FDI, Đà Nẵng còn ở thấp, chưa có nhiều dự án công nghệ cao, công nghệ nguồn… Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch còn những bất cập, phải cố gắng hơn.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra 5 nhiệm vụ cụ thể cho TP. Đà Nẵng cần tập trung triển khai trong thời gian tới. Đầu tiên, địa phương phải tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị. 

Thứ hai, Đà Nẵng phải kiểm soát được dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo Nghị quyết 128 của Chính phủ về quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phù hợp với điều kiện cụ thể của thành phố, trên cơ sở đó phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Thứ tư, Đà Nẵng cần đẩy mạnh nghiên cứu, cơ cấu lại nền kinh tế hài hòa, cân đối, phù hợp hơn, phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ.

Thứ năm, đẩy mạnh hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội trên các lĩnh vực. Rà soát lại, xây dựng các quy hoạch, cùng các bộ, ngành, địa phương tính toán không gian phát triển trên cơ sở bài toán tổng thể lợi ích quốc gia.

Cùng với đó, thành phố cũng cần tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hạ tầng chiến lược (cả hạ tầng cứng và mềm, nhất là hạ tầng cho y tế, giáo dục); quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, công nghiệp văn hóa, giải trí đi đôi với phát triển du lịch.

Tin mới lên