Thị trường

Thủ tướng đồng ý thành lập khu nông nghiệp công nghệ cao Thái Nguyên rộng 154ha

(VNF) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về việc thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên tại xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Thủ tướng đồng ý thành lập khu nông nghiệp công nghệ cao Thái Nguyên rộng 154ha

(Ảnh minh họa)

Tổng diện tích tự nhiên của toàn khu là 154,36ha. Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên sẽ thực hiện các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao chủ yếu trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, thủy sản, bảo quản chế biến nông sản, sản xuất chế phẩm sinh học, phân bón… cùng với việc đào tào tiếp nhận chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ ngành nông nghiệp của tỉnh, vùng và cả nước.

Theo quy chế hoạt động, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên phải dành ít nhất 60% diện tích cho xây dựng cơ sở nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn mô hình sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đào tào nhân lực và cung ứng dịch vụ công nghệ cao trong nông nghiệp.

Quy hoạch chung khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao này phải dành ưu tiên đất đai cho các doanh nghiệp để đầu tư xây dựng các trung tâm, nhà máy công nghệ cao phục vụ nông nghiệp hoặc ứng dụng công nghệ cao để sản xuất sản phẩm nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền giao cho UBND tỉnh Thái Nguyên lựa chọn đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh đang hoạt động theo cơ chế tự chủ kinh phí để quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh, đảm bảo nguyên tắc không tắc đầu mối quản lý và phát sinh biên chế.

UBND tỉnh Thái Nguyên cũng được giao chỉ đạo việc xây dựng, tổ chức thẩm định và phê duyệt phân khu, quy hoạch chi tiết khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chỉ đạo việc đầu tư xây dựng và thực hiện quản lý nhà nước đối với khu nông nghiệp này.

Tin mới lên