Đô thị

Thủ tướng đồng ý 'xóa bỏ' Hội đồng Quỹ Bảo trì đường bộ

(VNF) - Do không đảm bảo hiệu quả sau 5 năm hoạt động, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý về nguyên tắc việc giải thể Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải.

Thủ tướng đồng ý 'xóa bỏ' Hội đồng Quỹ Bảo trì đường bộ

Thủ tướng đồng ý giải thể Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 5/12/2012 quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9/2018.

Đồng thời giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ Bảo trì đường bộ.

Cùng với đó nghiên cứu, đề xuất phương án tổng thể về Quỹ bảo trì đường bộ, bảo đảm phù hợp, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, như VietnamFinance đã thông tin, Bộ Giao thông vận tải cho biết, từ khi thành lập đến nay, căn cứ theo Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 5/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương là cơ quan đầu não được giao quyết định các vấn đề trong tổ chức hoạt động của Quỹ.

Tuy nhiên, theo Bộ Giao thông vận tải, từ năm 2017, khi thực hiện quy định của pháp luật về Luật phí và lệ phí, Luật Ngân sách nhà nước, toàn bộ nguồn thu của Quỹ Bảo trì đường bộ từ phí sử dụng đường bộ (thu qua đầu phương tiện) nộp  toàn bộ vào ngân sách nhà nước.

Toàn bộ nhu cầu chi cho Quỹ Bảo trì đường bộ đều do ngân sách cấp. Việc phân chia phần 35% phí thu được do Bộ Tài chính tham mưu trình Thủ tướng quyết định cấp cho các địa phương.

“Theo cơ chế vận hành mới, Bộ Giao thông vận tải nhận thấy vai trò của Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương có hạn chế, không đảm bảo hiệu quả như trước đây”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nêu rõ.

Để thay thế Hội đồng Quản lý Quỹ, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Thủ tướng giao việc quản lý, sử dụng nguồn Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương cho bộ này trực tiếp quản lý theo hướng Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải làm Chủ tịch Quỹ, hoặc giao cho Thứ trưởng làm Chủ tịch quỹ, giải thể Văn phòng Quỹ.

“Các cơ quan tham mưu của Bộ Giao thông vận tải để giúp việc điều hành hoạt động của Quỹ. Việc quản lý thu, chi của Quỹ thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề xuất.

Tin mới lên