Bất động sản

Thủ tướng duyệt chủ trương đầu tư sân golf 800 tỷ, rộng 165ha tại Quảng Bình

(VNF) - Dự án sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh thuộc xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình có tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng, diện tích 164,74 ha, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh làm chủ đầu tư.

Thủ tướng duyệt chủ trương đầu tư sân golf 800 tỷ, rộng 165ha tại Quảng Bình

Dự án sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh có tổng mức đầu tư 800 tỷ, rộng 165ha. (Ảnh minh họa)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh tại xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Theo quyết định này, chủ đầu tư của dự án là Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh. Dự án được xây dựng trên diện tích 165,74ha với tổng mức đầu tư là 800 tỷ đồng.

Dự án sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh được xây dựng theo tiêu chuẩn sân gôn 36 lỗ đạt đẳng cấp quốc tế; đi kèm với khu trung tâm quản lý, các công trình dịch vụ phụ trợ đi kèm, công trình hạ tầng kỹ thuật.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Bình chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ dự án, các nội dung giải trình, tiếp thu của nhà đầu tư và các nội dung đã thẩm định.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng phải chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng cũng yêu cầu địa phương này chỉ đạo các cơ quan chức năng, theo dõi, kiếm tra, giám sát việc thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, các pháp luật liên quan khác và tiến độ đã cam kết (tiến độ thực hiện dự án, tiến độ huy động vốn); kiểm tra, giám sát việc khai thác nguồn tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước (nếu có) theo quy định của pháp luật trong quá trình triển khai dự án.

Đối với chủ đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh, Thủ tướng yêu cầu chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác các thông tin, số liệu, nội dung hồ sơ dự án.

Trong quá trình thực hiện dự án, Thủ tướng yêu cầu phải bảo đảm tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, tài nguyên nước và các quy định của pháp luật liên quan khác; bảo đảm thực hiện đủ vốn chủ sở hữu và vốn huy động theo đúng quy định của pháp luật để thực hiện dự án theo tiến độ đã cam kết; chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư.

Theo tiến độ được nhà đầu tư đề xuất, dự án sẽ được khởi công tối đa sau 12 tháng kể từ ngày có quyết định chủ trương đầu tư, hoàn thành đưa vào sử dụng sau tối đa 24 tháng kể từ ngày khởi công.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuê và tài sản trên đất đối với diện tích đất rừng sản xuất. Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh đã trúng đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất thuê này, thời gian sử dụng là 50 năm. Hiện, Tập đoàn Trường Thịnh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích trúng đấu giá nêu trên.

Trong tổng vốn đầu tư 800 tỷ đồng, chi phí xây dựng chiếm 477,593 tỷ đồng, mua sắm thiết bị 145,2 tỷ đồng, quản lý dự án là 86,1 tỷ đồng, chi phí khác (gồm GPMB) là 57,8 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là 120 tỷ đồng (chiếm 15%), vốn huy động hợp pháp khác là 680 tỷ đồng (chiếm 85%).

Theo báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán kết thúc ngày 31/12/2019 của nhà đầu tư, nguồn vốn chủ sở hữu là 2.110 tỷ đồng, nợ dài hạn là 1.769 tỷ đồng, tài sản dài hạn là 3.421 tỷ đồng. Nguồn vốn có thể huy động để đầu tư là 458 tỷ đồng. Dự án cũng được cam kết hỗ trợ vốn vay của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Quảng Bình.

Tin mới lên