Công nghệ

Thủ tướng gợi ý đổi tên Bộ Thông tin và Truyền thông thành Bộ Truyền thông và Kinh tế số

(VNF) - Gợi ý về tên gọi mới của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho xác đáng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề xuất một tên mới để thảo luận là "Bộ Truyền thông và Kinh tế số".

Thủ tướng gợi ý đổi tên Bộ Thông tin và Truyền thông thành Bộ Truyền thông và Kinh tế số

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội nghị tổng kết công tác Bộ TT&TT năm 2019

Phát biểu chị đạo tại hội nghị tổng kết công tác Bộ TT&TT năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020, tổ chức ngày 28/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng năm 2019, Bộ TT&TT có nhiều tiến bộ, đã giữ lời nói đi đôi với việc làm. Ngành đã vượt qua nhiều thách thức, nhất là cạnh tranh nhân tài và công nghệ hay các thách thức về bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng…

Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi viễn thông tăng trưởng gần 19%, với sự đóng góp của 50.000 doanh nghiệp công nghệ. Công nghiệp công nghệ thông tin duy trì tăng trưởng 10%.

Bên cạnh đó là việc triển khai thử nghiệm mạng 5G, có kế hoạch tắt sóng 2G, chỉ đạo các doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất thiết bị 5G của Việt Nam. Bộ TT&TT cũng đã khởi động chương trình lớn về “Make in Vietnam” và chuyển đổi số, đã trình ký và triển khai thực hiện quy hoạch báo chí...

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra các mặt còn tồn tại như mạng viễn thông chậm chuyển đổi sang hạ tầng số, tỷ lệ người dùng dữ liệu di động chưa cao, vấn đề an ninh an toàn mạng còn nhiều bất cập.

Nêu nhiệm vụ cho Bộ TT&TT trong năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của Bộ trong việc xây dựng được cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam làm nền tảng để phát triển nền kinh tế số.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ TT&TT phải trình Chính phủ ban hành Chỉ thị ngay trong tháng 1 để tiến tới trình Chính phủ chiến lược phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh “Make in VietNam” là một định hướng lớn, là tuyên bố về sự chuyển dịch từ gia công sang làm chủ và sáng tạo về công nghệ tập trung các giải pháp phát triển Việt Nam.

"Tổng số doanh thu 110 tỷ USD là tiến bộ nhưng phấn đấu có quy mô tốt hơn. Không chỉ là 50.000 mà phải phấn đấu 100.000, không phải chỉ có 1 Viettel, VNPT, CMC... mà phải có hàng trăm, hàng chục doanh nghiệp có quy mô lớn như thế để doanh thu, hiệu quả hơn", Thủ tướng .

Sắp tới, trong nhiệm kỳ mới, Bộ TT&TT mang tên gì cho xác đáng thì sẽ được thảo luận trong Chính phủ nhưng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề xuất một tên mới để thảo luận là "Bộ Truyền thông và Kinh tế số".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Chính phủ coi kinh tế số là động lực quan trọng phát triển quan trọng để đưa Việt Nam tiến nhanh, đi tắt trong phát triển. Do đó, Bộ TT&TT phải đặt vấn đề phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp công nghệ Việt Nam nói chung và doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam nói riêng là định hướng quan trọng để xây dựng Việt Nam thành nước công nghệ phát triển.

Từ đó, Thủ tướng gợi ý Bộ TT&TT nghiên cứu về tên gọi mới là Bộ Truyền thông và Kinh tế số với hàm ý này.

Tin mới lên