Tiêu điểm

Thủ tướng: 'Khẩn trương kết thúc các cuộc thanh tra kéo dài, sớm ban hành kết luận'

(VNF) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thanh tra Chính phủ khẩn trương chỉ đạo kết thúc các cuộc thanh tra đã kéo dài quá thời hạn quy định và sớm ban hành kết luận thanh tra.

Thủ tướng: 'Khẩn trương kết thúc các cuộc thanh tra kéo dài, sớm ban hành kết luận'

Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc làm việc với Thanh tra Chính phủ ngày 26/5 vừa qua.

Kết luận của Thủ tướng chỉ rõ một số bất cập, tồn tại, hạn chế của ngành thanh tra như: việc xử lý sau thanh tra và tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản có chuyển biến tích cực nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra; tình hình khiếu nại, tố cáo giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp, nhất là lĩnh vực đất đai; tình hình tham nhũng vẫn còn diễn biến phức tạp ở một số lĩnh vực như đất đai, đầu tư công, tài nguyên, khoáng sản, xây dựng, ngân hàng…

Nhấn mạnh nhiệm vụ của ngành thanh tra là rất nặng nề, phức tạp, nhạy cảm, Thủ tướng khẳng định thanh tra không chỉ để phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, mà còn phát hiện những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật để kiến nghị biện pháp khắc phục.

Về một số vấn đề, nhiệm vụ cụ thể của Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu qua công tác thanh tra, cần tăng cường phát hiện các sơ hở, bất cập của chính sách pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, nhất là hoàn thiện cơ chế phòng ngừa tham nhũng, chú trọng các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như đất đai, đầu tư công, tài nguyên khoáng sản, xây dựng, ngân hàng, chi tiêu thường xuyên…

Thủ tướng cũng yêu cầu Thanh tra Chính phủ triển khai có hiệu quả kế hoạch thanh tra năm 2021, tập trung thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập trung thanh tra chuyên đề diện rộng, nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm; xử lý nghiêm và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu cơ Thanh tra Chính phủ khẩn trương chỉ đạo kết thúc các cuộc thanh tra đã kéo dài quá thời hạn quy định và sớm ban hành kết luận thanh tra; đồng thời thực hiện việc kiểm tra, xử lý sau thanh tra theo quy định đối với các cuộc thanh tra đã ban hành kết luận thanh tra.

"Cơ quan, tổ chức, cá nhân nào có biểu hiện cố tình trì hoãn, không thực hiện kết luận thanh tra thì phải kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu.

Tin mới lên