Tiêu điểm

Thủ tướng khiển trách Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái

(VNF) - Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thủ tướng khiển trách Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái

Ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai bị kỷ luật khiển trách

Ông Đinh Quốc Thái bị kỷ luật như trên là do ông đã bị kỷ luật về Đảng theo Quyết định số 741-QĐ/UBKTTW ngày 24/4/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cùng chịu trách nhiệm về những thiếu sót, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Với cương vị Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2006 - 2011, ông Thái ký quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa khi chưa thực hiện đầy đủ quy trình theo quy định.

Với cương vị Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, ông Thái đã thiếu chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh ký văn bản trái pháp luật liên quan đến một số dự án.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương xét thấy những vi phạm, khuyết điểm của ông Đinh Quốc Thái đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Tin mới lên