Tiêu điểm

Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong

(VNF) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định thi hành kỷ luật hành chính đối với hàng loạt Chủ tịch, cựu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vì những sai phạm trong quá trình công tác.

Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong

Ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Tiến Phương bị xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2004-2011 và 2011-2016 do có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác.

Thủ tướng Chính phủ cũng có quyết định kỷ luật xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Hai do có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác.

Thủ tướng Chính phủ cũng có quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Đức Hòa, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021. Ông Hòa được xác định có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Thủ tướng Chính phủ ra quyết định kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-202 đối với ông Lương Văn Hải.

Thủ tướng Chính phủ cũng ra quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, do có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác, gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, ông Phong bị Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Ông Phong đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và bị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận thi hành kỷ luật Đảng.

Trước đó, vào tháng 4/2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 14 xem xét, kết luận một số nội dung.

Theo đó, thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 12 về vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận và một số tổ chức, cá nhân; căn cứ các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Lê Nguyễn Thanh Danh, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Ngô Hiếu Toàn, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận.

Cảnh cáo các ông Lê Tuấn Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và Nguyễn Trần Nam, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Khiển trách các ông Đặng Công Huẩn, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ và Vũ Văn Họa, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước vì đã vi phạm trong chỉ đạo thanh tra, giải quyết tố cáo và kiểm toán tại tỉnh Bình Thuận.

Tin mới lên