Đô thị

Thủ tướng 'lệnh' khẩn trương giải phóng mặt bằng cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột

(VNF) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và bố trí nguồn lực đảm bảo hoàn thành dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột trong giai đoạn 2021-2025.

Thủ tướng 'lệnh' khẩn trương giải phóng mặt bằng cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Sau buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có ý kiến chỉ đạo liên quan đến Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. 

Theo đó, để hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo động lực liên kết phát triển giữa Khánh Hòa và Đắk Lắk, giữa vùng Tây Nguyên và vùng Nam Trung bộ, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Khánh Hòa cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) và tỉnh Đắk Lắk trong việc triển khai dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Việc triển khai dự án phải tuân theo nguyên tắc “các địa phương là cơ quan chủ quản thực hiện đoạn tuyến đi qua địa bàn tỉnh, Bộ GTVT hướng dẫn và giám sát quá trình triển khai thực hiện”.

Bên cạnh đó, tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và bố trí nguồn lực đảm bảo hoàn thành dự án trong giai đoạn 2021 - 2025.

Riêng số vốn còn thiếu để hoàn thành dự án khoảng 7.200 tỷ đồng, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Đắk Lắk rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh để cân đối, bố trí 1.200 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để cân đối, bố trí bổ sung cho dự án.

Cùng với đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí bổ sung từ các nguồn khác hoặc điều chỉnh từ các dự án chậm triển khai, nguồn dự phòng.

Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Đắk Lắk cần nghiên cứu và triển khai đồng bộ công tác quy hoạch các khu công nghiệp, khu đô thị để mở ra không gian phát triển và tạo động lực phát triển mới.

Tin mới lên