Tiêu điểm

Thủ tướng ‘lệnh’ rà soát hoạt động đấu giá đất, không để trục lợi

(VNF) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương liên quan rà soát, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm, không để xảy ra tình trạng trục lợi.

Thủ tướng ‘lệnh’ rà soát hoạt động đấu giá đất, không để trục lợi

Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Công điện số 304/CĐ-TTg ngày 7/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường nắm tình hình, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng, vi phạm quy định pháp luật trong việc đấu giá quyền sử dụng đất nhằm trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường.

Đối với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo rà soát, tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, bất động sản ở các địa phương; với những trường hợp có biểu hiện bất thường, gây mất ổn thị trường, phải kịp thời xác minh, làm rõ các sai phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không để xảy ra trục lợi.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất, kịp thời phát hiện các bất cập, thiếu sót; tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất nhằm phòng, chống hiệu quả các hành vi lợi dụng, hành vi vi phạm để trục lợi.

Người đứng đầu Chính phủ cũng giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo việc rà soát hoạt động cho vay vốn tín dụng của các tổ chức tín dụng để nhà đầu tư tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về cho vay vốn tín dụng.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, kiểm tra, tăng cường công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định pháp luật trong đấu giá đất, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để trục lợi, gây mất ổn định thị trường.

Cuối cùng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí kịp thời đưa tin trung thực, chính xác; xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin, bài không đúng quy định, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư và ổn định thị trường tài chính.

Tin mới lên