Tiêu điểm

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không được để mất thị trường bán lẻ

(VNF) - Thủ tướng cho rằng Việt Nam có dân số gần 100 triệu dân, nhu cầu nội địa lớn, do đó Bộ Công Thương cần tổ chức tốt thị trường, xây dựng thương hiệu mạnh, không được để mất thị trường bán lẻ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Không được để mất thị trường bán lẻ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết ngành Công Thương hôm nay (27/12), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu ra 5 vấn đề cần lưu ý với ngành này.

Thứ nhất, Thủ tướng yêu cầu ngành Công Thương cần xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách có tầm nhìn dài hạn, nhất quán; tạo ra môi trường thuận lợi, đồng bộ hướng vào tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của ngành; tạo lập hệ thống đòn bẩy kinh tế hợp lý, ổn định và dài hạn để thúc đẩy phân bổ và sử dụng nguồn lực xã hội chủ yếu theo nguyên tắc cơ chế thị trường.

Thể chế chính sách, nhất là quy hoạch phát triển, phải thể hiện một thể chế tiên tiến, làm đà cất cánh cho Việt Nam nói chung, nhất là những ngành công nghiệp mũi nhọn là một yêu cầu cấp bách cho ngành Công Thương – Thủ tướng nhấn mạnh.

Thứ hai, Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương phải nâng cao năng suất nội ngành của ngành công nghiệp; phát triển ngành công nghiệp Việt Nam theo hướng giảm phụ thuộc vào các lợi thế không bền vững của nguồn tài nguyên như dầu thô, dầu mỏ.

Thay vào đó, ngành công nghiệp phải chuyển từ việc khai thác tài nguyên sang chế biến dựa trên nền tảng sáng tạo, lấy khoa học công nghệ làm động lực và cạnh tranh.

Thứ ba, Thủ tướng đề nghị phải coi doanh nghiệp là trung tâm đổi mới sáng tạo, là trọng tâm của sự phát triển của ngành Công Thương; tiếp tục tạo ra sự thay đổi, nâng cao sức cạnh tranh bằng việc tạo ra môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thứ tư, Bộ Công Thương cần tái cơ cấu mạnh mẽ ngành công nghiệp, để tăng năng suất lao động, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sản xuất linh kiện, cụm linh kiện nhằm tham gia sâu và có hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thủ tướng cho rằng Việt Nam có dân số gần 100 triệu dân, nhu cầu nội địa lớn. Do đó, Bộ Công Thương cần tổ chức tốt thị trường, xây dựng thương hiệu mạnh, không được để mất thị trường bán lẻ.

Thứ năm, Thủ tướng yêu cầu Bộ phải tạo thuận lợi hơn cho xuất nhập khẩu, theo tinh thần hậu kiểm, chống tham nhũng trong xuất nhập khẩu.

Nêu các định hướng cho ngành Công Thương trong năm 2020, năm có nhiều sự kiện quan trọng đối với đất nước, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần “mọi mặt phải tốt hơn năm 2019”, tiếp tục phương châm “hành động, bứt phá, hiệu quả” để về đích vượt so với kế hoạch 5 năm 2016-2020.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh 3 mục tiêu quan trọng năm 2020 đối với ngành Công Thương: công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12%; phải xuất khẩu chạm mốc 300 tỷ USD, xuất siêu 2% GDP; tăng trưởng thị trường bán lẻ đạt con số khoảng 12%.

Với mục tiêu đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương bám sát sản xuất và thị trường, kịp thời đề xuất tháo gỡ vướng mắc cho sản xuất và tiêu dùng, xuất nhập khẩu.

Cùng với đó là triển khai đồng bộ các hiệp định thương mại tự do (FTA) và chú trọng các thị trường tiềm năng; tiếp tục hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức quản lý nhà nước trong các lĩnh vực theo hướng chuyển tư duy quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tạo môi trường thông thoáng cho đầu tư.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ tập trung xử lý những dự án thua lỗ kéo dài; bảo đảm cung ứng điện trong mọi tình huống.

Trước ý kiến góp ý cần tiếp tục phát triển điện than để đáp ứng nhu cầu điện, Thủ tướng cho rằng không nên mà phải theo hướng phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

Thủ tướng cũng lưu ý cần xem xét kỹ, rất hạn chế việc phát triển mới các dự án điện than và cần kiểm soát chặt chẽ để bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh Bộ Công Thương phải tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính trong ngành.

Tin mới lên