Nhân vật

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tái cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(VNF) - Tại Đại hội XII của Đảng, ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2025 với tỷ lệ phiếu bầu rất cao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tái cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Như đã đưa tin, tối 30/1, danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã được công bố.

Theo danh sách này, ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đã tái cử Ban chấp hành Trung ương Đảng với tỷ lệ phiếu bầu rất cao.

Danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết.

Được biết, các ủy viên Trung ương khóa XIII được cơ cấu đảm bảo 3 độ tuổi: dưới 50, từ 50-60, từ 61 tuổi trở lên. Trong đó, số Ủy viên Trung ương phấn đấu dưới 50 tuổi khoảng 15-20%; từ 50 - 60 khoảng 70%; 61 tuổi trở lên trên dưới 10%; cán bộ trẻ khoảng trên 10%, nữ khoảng 12%.

Các Ủy viên được bầu từ danh sách các ứng viên gồm có các Ủy viên Trung ương đương nhiệm đủ điều kiện tái cử, các Ủy viên quá tuổi nhưng được giới thiệu theo diện "trường hợp đặc biệt" và các ứng viên lần đầu được giới thiệu.

Được biết, ông Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20/7/1954, quê quán tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ông có trình độ cử nhân kinh tế và cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Xuân Phúc hiện là ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh Việt Nam, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. Ông cũng là Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN (từ 2020).

Ông nguyên là ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, bộ trưởng, chủ nhiệm, thứ trưởng, phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ, phó Tổng Thanh tra Chính phủ, phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Tin mới lên