Tiêu điểm

Thủ tướng: 'Nỗ lực xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn'

(VNF) - Nhân dịp đầu Xuân, VietnamFinance xin trích đăng lại bài viết của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp bước sang năm mới 2019. Thông điệp đầu năm của Thủ tướng khẳng định, năm 2019 là "năm tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực, phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất".

Thủ tướng: 'Nỗ lực xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn'

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

“Chúng ta bước vào năm 2019 trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với những thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại; chiến tranh thương mại, biến động tỷ giá, lãi suất, rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng. Thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ngày càng nặng nề. Khoa học, công nghệ phát triển nhanh và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động mạnh mẽ trên nhiều phương diện. Ở trong nước, kế thừa thành tựu hơn 30 năm đổi mới và tiếp tục đà phát triển thuận lợi những năm gần đây, tiềm lực đất nước vững mạnh hơn nhiều.

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn nhiều tồn tại, yếu kém và những khó khăn, thách thức lớn. Chất lượng tăng trưởng cải thiện còn chậm, chưa bền vững; năng suất lao động, năng lực cạnh tranh còn thấp. Cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực đòi hỏi nguồn lực lớn. Tiềm lực, sức cạnh tranh của khu vực kinh tế trong nước còn thấp, chưa tham gia sâu rộng vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Ứng dụng công nghệ cao ở nhiều ngành, lĩnh vực còn hạn chế. Việc tham gia các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như CPTPP, FTA với EU là áp lực lớn mà các cấp, các ngành và khu vực kinh tế trong nước cần vượt qua để phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng, hiệu quả.

Năm 2019 là năm rất đặc biệt - Năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thấm nhuần tư tưởng và mong muốn của Người, chúng ta phải có tầm nhìn rộng mở, có khát vọng vươn lên mạnh mẽ, phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nỗ lực phấn đấu xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong ước của Người và cũng là ước mơ của triệu, triệu người dân Việt Nam.

Nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân ta, trực tiếp là các Bộ, ngành, địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phải nỗ lực cao hơn, mang trong mình nhiều hơn khát vọng, niềm tự hào dân tộc để cùng nhau đưa đất nước ta vươn lên mạnh mẽ hơn nữa. Các cấp, các ngành cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, năng động sáng tạo; mỗi cán bộ, công chức, viên chức trên mọi cương vị công tác, từ nhân viên đến lãnh đạo các phòng, ban, vụ, cục, tổng cục đến Bộ trưởng, Tư lệnh ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chính quyền địa phương phải nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, từ lời nói đến hành động, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển KTXH năm 2019 và 5 năm 2016-2020…

Chúng ta xác định rõ năm 2019 là năm tăng tốchá trên , bứt pcác lĩnh vực, phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ đạo. Với Phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”, Chính phủ ban hành các Nghị quyết số 01 và 02 ngày 01/01/2019 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 và tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; trong đó một số nội dung trọng tâm chỉ đạo điều hành là:

Thứ nhất, tập trung phát triển kinh tế; chú trọng củng cố nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng. Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả, phối hợp đồng bộ hơn nữa các chính sách kinh tế vĩ mô. Nâng cao chất lượng tín dụng và tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên. Ổn định thị trường ngoại tệ, tỷ giá, phấn đấu tăng dự trữ ngoại hối. Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - NSNN; tập trung chống thất thu, chuyển giá; triệt để tiết kiệm chi; kiểm soát bội chi không quá 3,6% GDP. Quản lý chặt chẽ, hiệu quả hơn tài sản công, nợ công. Đẩy mạnh cơ cấu lại, tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thực hiện lộ trình giá thị trường dịch vụ công và khuyến khích xã hội hóa, thu hút nguồn lực ngoài nhà nước. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, theo dõi sát diễn biến tình hình để có đối sách phù hợp. Chú trọng phát triển thị trường trong nước, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; phát huy vai trò của các Hiệp hội ngành hàng, người tiêu dùng. Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ thương mại điện tử và các loại thị trường, sản phẩm mới sử dụng công nghệ cao.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh. Tập trung rà soát, khắc phục ngay các tồn tại, bất cập về thể chế, cơ chế, chính sách, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; chú trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật để triển khai hiệu quả các FTA đã ký kết. Triển khai xây dựng mới và khẩn trương hoàn thành các công trình kết cấu hạ tầng để tạo động lực cho phát triển; bảo đảm chất lượng, tiến độ, khắc phục ngay những hạn chế, bất cập, phòng chống tiêu cực, thất thoát. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là giáo dục đại học và dạy nghề, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ - một đột phá chiến lược trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tập trung thúc đẩy, nâng cao tỷ lệ ứng dụng công nghệ cao. Nâng cao hiệu quả cơ chế điều phối vùng; tập trung phát triển đô thị, coi đây là một động lực thúc đẩy phát triển KTXH.

Năm 2019 cần tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cơ cấu lại đầu tư, trọng tâm là đầu tư công, đẩy mạnh cơ cấu lại, thoái vốn, cổ phần hóa DNNN và cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu. Khẩn trương hoàn thiện pháp luật về đầu tư công; đẩy mạnh thực hiện, giải ngân ngay từ đầu năm. Kiểm soát, giám sát chặt chẽ DNNN; không để chậm trễ, vi phạm quy định về cổ phần hóa, thoái vốn.

Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại, xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, đặc biệt là các tổ chức tín dụng yếu kém; tăng cường phòng chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng. Rà soát, có các giải pháp cụ thể thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực được xác định là động lực tăng trưởng như: công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, du lịch, dịch vụ và phát triển đô thị...

Chú trọng phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển khu vực kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương với những giải pháp cụ thể về: huy động vốn, tín dụng, đất đai, nguồn nhân lực, thông tin thị trường... và thúc đẩy liên kết với khu vực FDI và DNNN trong phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, ứng dụng công nghệ cao, tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị. Tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nâng hạng môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh, chú trọng các chỉ số đang xếp hạng thấp như: bảo vệ nhà đầu tư, nộp thuế, thương mại qua biên giới, giải quyết phá sản… gắn với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thứ hai, phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt các chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững theo hướng “không để ai ở lại phía sau”. Có cơ chế đẩy mạnh huy động nguồn lực ngoài NSNN trong thực hiện các chính sách xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Tập trung chuẩn bị, triển khai hiệu quả các Nghị quyết Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, chính sách bảo hiểm xã hội và công tác y tế, dân số trong tình hình mới. Tiếp tục giảm quá tải bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; tập trung xây dựng hệ thống thông tin y tế, chống lạm dụng bảo hiểm y tế; phát triển công nghiệp dược, y học cổ truyền. Chú trọng bảo đảm vệ sinh, an ninh, an toàn trường học, chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường; không để xảy ra sai sót trong thi cử. Thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển giáo dục đào tạo cho vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách.

Tăng cường công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hoá; thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và các chính sách dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Xây dựng và tổ chức hiệu quả Đề án 50 năm thực hiện di chúc Hồ Chủ tịch. Phát triển mạnh thể dục, thể thao. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, học đường, bệnh viện, xâm hại trẻ em... Quan tâm chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niên, phụ nữ.

Thứ ba, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về đất đai. Chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai; khai thác tài nguyên, khoáng sản, đá, cát, sỏi trái phép. Phòng, chống sạt lở bờ sông, suối, ven biển, kè sông, kè suối biên giới ở những vị trí xung yếu. Hợp tác chặt chẽ trong chia sẻ nguồn nước xuyên biên giới và quản lý tài nguyên, môi trường biển. Tập trung ngăn chặn, xử lý ô nhiễm môi trường. Có giải pháp căn cơ xử lý rác thải ở nông thôn, địa bàn khu dân cư tập trung và ô nhiễm các lưu vực sông lớn. Nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu; đẩy nhanh các dự án phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, trước hết là các vùng đồng bằng sông Cửu Long, ven biển Trung Bộ, Tây Nguyên và miền núi phía Bắc.

Thứ tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử; tăng cường công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghiêm quy định về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hiện. Đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính thực chất, tạo điều kiện tốt hơn, thuận lợi hơn, tiết giảm chi phí và thời gian cho người dân, doanh nghiệp. Đẩy nhanh tiến trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, nhất là việc xử lý nợ, tài sản của các bên liên quan. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tham nhũng kéo dài, phức tạp. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng; trong đó chú trọng tạo môi trường không tham nhũng, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và công khai minh bạch trong hoạt động công vụ, công tác cán bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân làm ăn chân chính và cán bộ, công chức, viên chức yên tâm cống hiến, đóng góp cho đất nước. Đề cao trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, không vì tư duy nhiệm kỳ hay áp lực của công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng mà né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, làm việc cầm chừng, thiếu trách nhiệm. Các Bộ, ngành, địa phương chú trọng công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc Quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương.

Thứ năm, tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh công tác đối ngoại. Tiếp tục xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia theo đúng lời dạy của Bác Hồ kính yêu “các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Quyết liệt trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, “tín dụng đen”; tội phạm ma túy, cướp giật, công nghệ cao,...; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Chủ động triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại cấp cao. Tích cực tham gia, đóng góp có trách nhiệm và nâng cao hơn nữa vai trò của Việt Nam trong các tổ chức, diễn đàn đa phương. Sớm ban hành và triển khai Kế hoạch cụ thể thực hiện hiệu quả Hiệp định CPTPP; đẩy mạnh vận động sớm ký kết Hiệp định EVFTA. Làm tốt công tác bảo hộ công dân. Chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế.

Thứ sáu, đẩy mạnh thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn, tăng cường kỷ luật báo chí; các Bộ ngành, địa phương chủ động tổ chức các chương trình truyền thông sâu rộng, cung cấp thông tin KTXH, các chủ trương, cơ chế, chính sách, chỉ đạo điều hành và các vấn đề dư luận quan tâm. Xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng quyền tự do ngôn luận, vi phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Tiếp tục làm tốt công tác dân vận, phối hợp hiệu quả với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể quần chúng, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng dân tộc, đưa đất nước ta vững bước trên con đường phát triển nhanh và bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tin mới lên