Thị trường

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Phát triển doanh nghiệp có cống hiến cao nhất cho đất nước'

(VNF) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khuyến khích phát triển doanh nghiệp một cách khoa học, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, có cống hiến cao nhất cho đất nước, vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Phát triển doanh nghiệp có cống hiến cao nhất cho đất nước'

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình triển khai nhiệm vụ được giao và một số nhiệm vụ trọng tâm để tạo đột phá trong phát triển kinh tế đất nước thời gian tới.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết bộ đang xây dựng Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, trình Chính phủ trong tháng 5/2021 và các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 để báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội theo quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đang tiếp tục nghiên cứu, xây dựng đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ bổ sung cho các đối tượng còn gặp khó khăn bởi dịch Covid-19 và các giải pháp để tận dụng tối đa cơ hội, phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trình Chính phủ trong tháng 5/2021.

Cơ quan này cũng đang xây dựng quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, tập trung đầu tư vào vùng trọng điểm và các cực tăng trưởng, tránh phân tán và sử dụng nguồn lực kém hiệu quả giữa các địa phương trong vùng và giữa các vùng.

Trong đó, tập trung phát triển trung tâm tài chính tại TP. HCM và Đà Nẵng để tranh thủ các dòng dịch chuyển vốn đầu tư sau đại dịch Covid-19, tạo động lực tăng trưởng mới cho đất nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đang xây dựng đề án phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng trung tâm kinh tế biển mạnh định hướng đến năm 2030, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 12/2021...

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng dang nhanh tiến độ xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo (NIC) để hỗ trợ chuyển giao công nghệ, kết nối tài năng, thúc đẩy khởi nghiệp, trọng tâm là xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, các trung tâm ở 3 thành phố lớn là Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần chung là phải phát huy thành tích đã đạt được để làm tốt hơn chức năng.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải đoàn kết, tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc của mình, không trông chờ, không ỷ lại, né tránh; biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể, biến cái không quan trọng trở thành quan trọng mới là quan trọng.

Nhấn mạnh một trong những nguồn lực bên trong rất quan trọng là giá trị con người Việt Nam, cơ chế, chính sách, đường lối, tổ chức, vận hành tốt hay xấu đều do yếu tố con người quyết định. Do đó, Thủ tướng yêu cầu cần đặc biệt tập trung phát huy giá trị con người Việt Nam.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu chú trọng hơn việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ thiên nhiên như đất đai, tài nguyên, rừng, biển, không khí, môi trường… 

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực cho công tác quản lý nhà nước. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phải có tầm nhìn, khả thi. Tập trung mạnh mẽ xây dựng thể chế, trong đó rà soát, tháo gỡ vướng mắc, chồng chéo về cơ chế, chính sách...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng được yêu cầu xây dựng chính sách ưu đãi, khuyến khích lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm. Khuyến khích phát triển doanh nghiệp một cách khoa học, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, có cống hiến cao nhất cho đất nước, vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập trung nghiên cứu, tham mưu sử dụng nguồn lực đầu tư của Nhà nước có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả; tập trung cho các khâu đột phá chiến lược trên tinh thần lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư.

Bên cạnh đó, tập trung cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa các lĩnh vực, trong đó có công nghiệp dịch vụ, công nghiệp giải trí, công nghiệp văn hóa dựa trên nền tảng của công nghiệp sáng tạo và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Tin mới lên