Tiêu điểm

Thủ tướng: 'Phân loại doanh nghiệp, tổ chức tín dụng để nâng hạn mức tín dụng'

(VNF) - Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng tiến hành rà soát, phân loại các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động hiệu quả, lành mạnh, nghiên cứu và thực hiện ngay việc nâng hạn mức tín dụng phù hợp.

Thủ tướng: 'Phân loại doanh nghiệp, tổ chức tín dụng để nâng hạn mức tín dụng'

Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Đây là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bạc Liêu chiều 4/12.

Tại buổi làm việc, bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế mà Bạc Liêu cần khắc phục như: lạm phát trên địa bàn cao hơn mức cả nước; tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp, đến 30/11/2022 chỉ đạt khoảng 58,1%; thu hút và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư còn hạn chế, nhất là vốn FDI...

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bạc Liêu đẩy mạnh phát triển hạ tầng cứng và hạ tầng mềm; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực thực thi cho cấp dưới; tập trung nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu xây dựng các trường dạy nghề, đại học phù hợp với lợi thế, chiến lược phát triển của tỉnh.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý tỉnh phải coi trọng và đẩy mạnh công tác quy hoạch, trong đó quy hoạch phải đi trước một bước, có tầm nhìn dài hạn, chiến lược, vừa phát huy tiềm năng, thế mạnh, vừa khắc phục hạn chế; trong quy hoạch phải dành những vị trí "đất vàng" thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh tạo công ăn việc làm, của cải vật chất.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bạc Liêu tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tái cơ cấu kinh tế, thúc đẩy nhanh hơn tỉ trọng công nghiệp, thương mại - dịch vụ trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số mạnh mẽ; phát huy thế mạnh của tỉnh để triển mạnh nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, dịch vụ.

Thủ tướng đề nghị tỉnh có giải pháp huy động nguồn lực toàn xã hội, trong đó có hợp tác công tư, lấy nguồn vốn Nhà nước dẫn dắt và kích hoạt mọi nguồn lực xã hội; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và giải ngân vốn đầu tư công.

Nhân dịp này, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã thành lập các tổ công tác của Chính phủ để xử lý các vấn đề liên quan thị trường vốn, chứng khoán, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp. Do đó, nếu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có vấn đề liên quan thì phối hợp với các tổ công tác của Chính phủ để xử lý.

Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng tiến hành rà soát, phân loại các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động hiệu quả, lành mạnh, an toàn, bền vững, nghiên cứu và thực hiện ngay việc nâng hạn mức tín dụng phù hợp, hiệu quả để vừa kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, tạo công ăn việc làm, tập trung vào 3 động lực tăng trưởng là tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp trong lúc khó khăn.

Tin mới lên