Tiêu điểm

Thủ tướng tiết lộ 10 từ khoá quan trọng để phát triển kinh tế tư nhân

(VNF) - “Tạo bình đẳng, được bảo vệ, khích lệ, trao cơ hội” là những từ khoá mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề cập đến nhằm tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển và đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế.

Thủ tướng tiết lộ 10 từ khoá quan trọng để phát triển kinh tế tư nhân

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2019.

Chia sẻ với hơn 2.000 doanh nhân có mặt tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 chiều 2/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết trong những năm qua khu vực kinh tế tư nhân có nhiều bước phát triển mạnh mẽ, tích cực và chiếm tỷ trọng lớn (hơn 40%) trong cơ cấu GDP.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận khu vực kinh tế tư nhân hiện nay vẫn còn chịu nhiều ràng buộc, ách tắc.

Để khơi thông nguồn lực, tạo sức bật cho khu vực kinh tế tư nhân trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết chính phủ sẽ tập trung vào 10 từ khoá: “Tạo bình đẳng, được bảo vệ, được khích lệ và trao cơ hội”.

Thứ nhất là “tạo bình đẳng”, Thủ tướng cho biết trong thời gian tới chính phủ sẽ tập trung cải cách thể chế để khu vực kinh tế tư nhân được bình đẳng trước phát luật, bình đẳng trong cạnh tranh, bình đẳng trong phân bổ nguồn lực so với các thành phần kinh tế khác.

Khu vực kinh tế tư nhân sẽ được bảo vệ quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh theo đúng tinh thần Hiến pháp và pháp luật, Thủ tướng cho biết. Bên cạnh đó, chính phủ cũng sẽ giảm chồng chéo trong thanh/kiểm tra chuyên ngành, bỏ bớt giấy phép kinh doanh để đẩy lùi nạn “bôi trơn” và xây dựng cơ chế thông tin lành mạnh hơn.

Ngoài những nỗ lực từ chính phủ trong cải cách thể chế, chính sách, Thủ tướng cho rằng doanh nhân cần nhận được sự khích lệ. “Những doanh nghiệp, doanh nhân làm ăn liêm chính cần được nhà nước và xã hội tôn vinh hơn nữa. Ngược lại, cần lên án mạnh mẽ những doanh nghiệp làm ăn chộp giật”, Thủ tướng nói.

Cuối cùng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết chính phủ sẽ nỗ lực hơn nữa để trao cơ hội tiếp cận công nghệ, thị trường cho khu vực kinh tế tư nhân.

“Thời gian gần đây, chúng ta đang đẩy mạnh cổ phần hoá cũng là động thái chống độc quyền của doanh nghiệp nhà nước nhằm mở ra cơ hội để kinh tế tư nhân được tiếp cận thị trường”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Không dừng lại ở những nỗ lực cải cách thể chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết để nền kinh tế bắt kịp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chính phủ cũng đang chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông minh.

“Chính phủ đã phê duyệt đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia với cơ chế thông thoáng nhất. Trong năm nay, chính phủ cũng sẽ phê duyệt đề án chuyển đổi số quốc gia, chú trọng hơn nữa hạ tầng viễn thông thông minh, đặc biệt là 5G và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết.

Chia sẻ với hơn 2.000 doanh nhân có mặt tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 chiều 2/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết trong những năm qua khu vực kinh tế tư nhân có nhiều bước phát triển mạnh mẽ, tích cực và chiếm tỷ trọng lớn (hơn 40%) trong cơ cấu GDP.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận khu vực kinh tế tư nhân hiện nay vẫn còn chịu nhiều ràng buộc, ách tắc.

Để khơi thông nguồn lực, tạo sức bật cho khu vực kinh tế tư nhân trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết chính phủ sẽ tập trung vào 10 từ khoá: “Tạo bình đẳng, được bảo vệ, được khích lệ và trao cơ hội”.

Thứ nhất là “tạo bình đẳng”, Thủ tướng cho biết trong thời gian tới chính phủ sẽ tập trung cải cách thể chế để khu vực kinh tế tư nhân được bình đẳng trước phát luật, bình đẳng trong cạnh tranh, bình đẳng trong phân bổ nguồn lực so với các thành phần kinh tế khác.

Khu vực kinh tế tư nhân sẽ được bảo vệ quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh theo đúng tinh thần Hiến pháp và pháp luật, Thủ tướng cho biết. Bên cạnh đó, chính phủ cũng sẽ giảm chồng chéo trong thanh/kiểm tra chuyên ngành, bỏ bớt giấy phép kinh doanh để đẩy lùi nạn “bôi trơn” và xây dựng cơ chế thông tin lành mạnh hơn.

Ngoài những nỗ lực từ chính phủ trong cải cách thể chế, chính sách, Thủ tướng cho rằng doanh nhân cần nhận được sự khích lệ từ cộng đồng. “Những doanh nghiệp, doanh nhân làm ăn liêm chính cần được nhà nước và xã hội tôn vinh hơn nữa. Ngược lại, cần lên án mạnh mẽ những doanh nghiệp làm ăn chộp giật”, Thủ tướng nói.

Cuối cùng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết chính phủ sẽ nỗ lực hơn nữa để trao cơ hội tiếp cận công nghệ, thị trường cho khu vực kinh tế tư nhân.

“Thời gian gần đây, chúng ta đang đẩy mạnh cổ phần hoá cũng là động thái chống độc quyền của doanh nghiệp nhà nước nhằm mở ra cơ hội để kinh tế tư nhân được tiếp cận thị trường”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Không dừng lại ở những nỗ lực cải cách thể chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết để nền kinh tế bắt kịp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chính phủ cũng đang chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông minh.

“Chính phủ đã phê duyệt đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia với cơ chế thông thoáng nhất. Trong năm nay, chính phủ cũng sẽ phê duyệt đề án chuyển đổi số quốc gia, chú trọng hơn nữa hạ tầng viễn thông thông minh, đặc biệt là 5G và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết.

Tin mới lên