Tiêu điểm

Thủ tướng: 'Triển khai vận tải hành khách bằng đường sắt, đường bộ trên toàn quốc trong 3 ngày tới'

(VNF) - Trong 3 ngày tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phải ban hành quy định, hướng dẫn và triển khai hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt, đường bộ trên toàn quốc bảo đảm an toàn phòng chống dịch.

Thủ tướng: 'Triển khai vận tải hành khách bằng đường sắt, đường bộ trên toàn quốc trong 3 ngày tới'

Thủ tướng yêu cầu trong 3 ngày tới phải triển khai hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt, đường bộ trên toàn quốc.

Ngày 10/10, Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã ký công điện của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tổ chức hoạt động vận tải hành khách.

Công điện nêu rõ việc khôi phục các hoạt động vận tải hành khách trong tình hình hiện nay có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, vừa bảo đảm phục hồi sản xuất kinh doanh, nhu cầu đi lại của người dân, vừa bảo đảm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Cũng theo công điện, về khôi phục vận tải hành khách bằng đường hàng không đã được Chính phủ chỉ đạo tại văn bản ngày 8/10. Tuy nhiên, hiện nay một số địa phương thực hiện chưa đúng chỉ đạo. Do đó, Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần rà soát, điều chỉnh và thực hiện nghiêm các chỉ đạo.

Xem thêm >>> Chính phủ đồng ý thí điểm mở lại đường bay nội địa từ ngày 10/10

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Y tế giám sát, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện của các địa phương; kịp thời chấn chỉnh và xử lý theo thẩm quyền các trường hợp thực hiện chưa đúng quy định; báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý đối với trường hợp vượt thẩm quyền.

Để tiếp tục đáp ứng yêu cầu phục hồi kinh tế và nhu cầu đi lại của người dân, Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế, phối hợp với các địa phương, chậm nhất 3 ngày kể từ ngày ban hành công điện này, phải ban hành quy định, hướng dẫn và triển khai hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt, đường bộ trên toàn quốc bảo đảm an toàn phòng chống dịch.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế.

Tin mới lên