Đô thị

Thừa Thiên Huế điều chỉnh kế hoạch chọn nhà đầu tư cho siêu dự án hơn 4.600 tỷ

(VNF) - Theo kế hoạch điều chỉnh, dự án Khu ở - Thương mại OTM3 và Khu công viên vui chơi giải trí CX3 thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế có tổng chi phí là 4.671 tỷ đồng, trong đó, sơ bộ tổng chi phí thực hiện (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) là 4.604 tỷ đồng.

Thừa Thiên Huế điều chỉnh kế hoạch chọn nhà đầu tư cho siêu dự án hơn 4.600 tỷ

Khu đô thị mới An Vân Dương được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phê duyệt vào năm 2005.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu ở - Thương mại OTM3 và Khu công viên vui chơi giải trí CX3 thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đây là dự án đầu tư sử dụng đất với diện tích khoảng 22,31ha. Địa điểm thực hiện tại phường An Đông, TP. Huế.

Theo kế hoạch điều chỉnh, dự án có tổng chi phí là 4.671 tỷ đồng, trong đó, sơ bộ tổng chi phí thực hiện (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) là 4.604 tỷ đồng. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà đầu tư từ quý II/2022.

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, năm 2019, Dự án Khu ở - Thương mại OTM3 và Khu công viên vui chơi giải trí CX3 thuộc Khu A – Đô thị mới An Vân Dương đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Qua quá trình thông báo mời gọi nhà đầu tư tham gia dự án nay, liên danh Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị An Vân Dương và Công ty CP Đầu tư Văn Phú - Invest là nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển dự án.

Tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa lựa chọn được nhà đầu tư đủ năng lực để thực hiện dự án và nay dự án được điều chỉnh kế hoạch chọn nhà đầu tư.

Mục tiêu của dự án nhằm đầu tư đấu nối hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực và hình thành nên khu ở kết hợp khu thương mại dịch vụ cao cấp, khu công viên vui chơi giải trí cấp thành phố, đáp ứng nhu cầu về vui chơi giải trí của người dân và khách du lịch, bổ sung một số các thiết chế còn thiếu của khu đô thị.

Tin mới lên