M&A

Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng sắp về tay VinEco

(VNF) - Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng (OTC: VTF) đã thông qua việc chuyển nhượng thêm 37,6 triệu cổ phần cho Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp VinEco tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 vừa diễn ra vào ngày 9/3.

Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng sắp về tay VinEco

Vingroup sắp trở thành cổ đông lớn nhất của Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng.

Trước đó, VinEco cũng đã mua lại thành công 25 triệu cổ phần VTF vào ngày 1/3/2018, tương đương với 24% vốn điều lệ.

Hồi đầu tháng 3, Vingroup đã hoàn tất mua 24% vốn điều lệ của Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng

Như vậy, với việc sẽ nhận thêm tối đa hơn 37,6 triệu cổ phần VTF (tương đương với 36%), VinEco sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại đây lên 60%, qua đó cũng trở thành cổ đông lớn nhất của VTF. Đáng chú ý, giao dịch chuyển nhượng thêm cổ phần tại VTF không cần phải chào bán công khai.

VinEco là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC). Tính đến cuối năm 2017, tỷ lệ sở hữu của Vingroup tại VinEco là 95,8%.

Theo báo cáo kinh doanh 2017 của VTF, doanh thu thuần cả năm đạt 3.429 tỷ đồng, giảm 11% so với năm 2016 và mới thực hiện được gần 52% kế hoạch cả năm. Đáng chú ý công ty ghi nhận lỗ 375 tỷ đồng trong năm 2017. Chốt sổ năm 2017, VTF lỗ luỹ kế 292 tỷ đồng.

Mặc dù lỗ lớn trong năm 2017 nhưng VTF tự tin đặt kế hoạch năm 2018 với doanh thu thuần tăng gần gấp đôi lên 6.303 tỷ đồng, còn lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 479 tỷ đồng và 383 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị Công ty cũng đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 với hầu hết vẫn là người đã gắn bó lâu năm với VTF gồm: Ông Dương Ngọc Minh, ông Hà Việt Thắng, ông Nguyễn Quang Hiền, ông Lê Mạnh Đức,ông Lê Nam Thành. 

Tin mới lên