Tài chính

Thực hiện hơn 42.700 cuộc thanh, kiểm tra trong 7 tháng, ngành thuế tăng thu 6.724 tỷ đồng

(VNF) - Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy đến 31/7, toàn hệ thống thuế đã thực hiện được 42.784 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; kiểm tra được 219.318 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước đạt trên 24.237 tỷ đồng, trong đó tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 6.724 tỷ đồng; giảm khấu trừ hơn 1.105 tỷ đồng; giảm lỗ gần 16.407 tỷ đồng.

Thực hiện hơn 42.700 cuộc thanh, kiểm tra trong 7 tháng, ngành thuế tăng thu 6.724 tỷ đồng

Thực hiện hơn 42.700 cuộc thanh, kiểm tra thuế trong 7 tháng, ngành thuế tăng thu 6.724 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 7 tháng năm 2019 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 725.744 tỷ đồng, bằng 62,1% so với dự toán pháp lệnh, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 77% dự toán, chủ yếu do giá dầu bình quân đạt 67,9 USD/thùng, cao hơn 4,4% so với dự toán.

Thu nội địa ước đạt 61,5% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2018. Có 12/18 khoản thu, sắc thuế thu đạt khá (trên 60%). Hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng cục Thuế cũng cho biết một trong những kết quả nổi bật của công tác quản lý thuế thời gian qua, đó là công tác thanh tra, kiểm tra đã được tăng cường. Báo cáo cho thấy đến 31/7, toàn hệ thống thuế đã thực hiện được 42.784 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; kiểm tra được 219.318 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước đạt trên 24.237 tỷ đồng, trong đó tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 6.724 tỷ đồng; giảm khấu trừ hơn 1.105 tỷ đồng; giảm lỗ gần 16.407 tỷ đồng.

Đáng chú ý là toàn hệ thống thuế đã thanh tra được 214 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết. Số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra là hơn 6.748 tỷ đồng. Trong đó truy thu, truy hoàn và phạt gần 838 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 2.774 tỷ đồng; giảm khấu trừ hơn 11,8 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế gần 3.124 tỷ đồng. Thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu hơn 236 tỷ đồng, giảm lỗ hơn 1.088 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế hơn 2.942 tỷ đồng.

Nói về mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng cục Thuế cho biết cơ quan này đã chỉ đạo các cục thuế theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế. Qua đó, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý kê khai thuế đối với người nộp thuế, đảm bảo 100% các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn đều được đưa vào diện quản lý và kê khai nộp thuế. Tăng cường công tác quản lý hoàn thuế, đảm bảo đúng đối tượng, theo đúng chính sách pháp luật.

Không chỉ kiểm tra, giám sát chặt việc kê khai thuế, để đảm bảo thu đúng, thu đủ vào NSNN, Tổng cục Thuế cũng đã yêu cầu các cục thuế đẩy mạnh thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế theo phương pháp quản lý rủi ro, phấn đấu thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đạt tối thiểu 19% số lượng doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế. Xây dựng hệ thống giám sát thanh tra, kiểm tra theo phương thức điện tử.

Tin mới lên