Tài chính

Thuduc House lý giải về chủ trương chuyển nhượng 51% vốn tại Chợ nông sản Thủ Đức

(VNF) – Chủ trương chuyển nhượng 51% vốn tại Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức (Công ty quản lý chợ) là vấn đề được các nhà đầu tư và cổ đông quan tâm nhất trong thời gian vừa qua. Hội đồng quản trị Thuduc House vừa có văn bản lý giải về việc này.

Thuduc House lý giải về chủ trương chuyển nhượng 51% vốn tại Chợ nông sản Thủ Đức

Ảnh minh họa

Sự quan tâm hàng đầu của cổ đông Thuduc House đó là Công ty quản lý chợ có phải là tài sản lớn của Thuduc House hay không và đơn vị này có đóng góp như thế nào vào kết quả kinh doanh và dòng tiền của công ty mẹ.

Theo HĐQT Thuduc House, Công ty quản lý chợ được thành lập năm 2003 với vốn điều lệ là 37 tỷ đồng (Thuduc House góp 100% vốn). Tổng tài sản của công ty này đến cuối năm 2017 là 147 tỷ đồng, chiếm 5% tổng tài sản của tập đoàn, bao gồm: các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn (70,7 tỷ đồng), khoản đầu tư tài chính (37 tỷ đồng), tiền mặt (14,5 tỷ đồng), tài sản cố định (11,3 tỷ đồng). 

Công ty quản lý chợ hoàn toàn không có quyền sở hữu bất động sản nào tại khu vực kinh doanh chợ. Ngay cả khu đất và toà nhà văn phòng hiện tại của công ty này cũng là thuê lại từ Thuduc House.

Chức năng kinh doanh chính của Công ty quản lý chợ chỉ đơn thuần là cung cấp các dịch vụ như: dịch vụ bảo vệ, dịch vụ bốc xếp hàng hóa và các dịch vụ quản lý chợ khác. 

Đối với các ô vựa đã được tiểu thương ký hợp đồng thuê dài hạn từ những năm đầu thành lập chợ (năm 2003) thì quyền sử dụng vẫn thuộc về các thương nhân và giá thuê là do nhà nước quy định.

Chợ đầu mối Thủ Đức chỉ chiếm 5% vốn của Thuduc House

Nhìn chung trong giai đoạn 3 năm trở lại đây, doanh thu trung bình của chợ vào khoảng 200 tỷ đồng/năm, lợi nhuận sau thuế trung bình từ 20 - 25 tỷ đồng/năm, chiếm khoảng 15% tổng doanh thu và lợi nhuận của cả tập đoàn.

Theo đánh giá của Thuduc House, tỷ trọng này là không quá lớn và với tốc độ phát triển hiện nay, tỷ trọng này trong những năm sắp tới sẽ giảm xuống dưới 10%. 

Do đó việc chuyển nhượng vốn tại chợ sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn đến doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn.

Được biết, Hội đồng quản trị Thuduc House đã quyết định chuyển nhượng 51% vốn điều lệ của Công ty quản lý chợ cho các cán bộ quản lý của Thuduc House và các cán bộ quản lý của Công ty quản lý chợ.

Danh sách được mua cổ phiếu gồm 60 người, từ cấp phó phòng trở lên, gồm 36 cán bộ quản lý tại Thuduc House và 24 cán bộ tại Công ty quản lý chợ. 

Giá bán là 34.900 đồng/cổ phiếu, theo đúng giá trị định giá của công ty tư vấn độc lập. Các cán bộ quản lý không được hưởng bất kỳ ưu đãi nào về giá. 

Các cán bộ được quyền mua là những người có vai trò quan trọng và có đóng góp tích cực cho sự phát triển của công ty, đảm bảo đủ và đúng các tiêu chuẩn theo quy định. Số lượng cổ phiếu được mua được tính theo hệ số lương và hoàn toàn không phân phối quyền mua cho đối tượng bên ngoài công ty.

Theo HĐQT Thuduc House, việc thông qua chủ trương bán cổ phiếu của Công ty quản lý chợ đã được hội đồng quản trị tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, điều lệ công ty và các quy định khác có liên quan.

Cụ thể, Thuduc House đã mời một công ty chứng khoán độc lập là Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt thực hiện tư vấn phương án và định giá bán cổ phiếu Công ty quản lý chợ cho cán bộ công nhân viên nhằm đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của luật pháp và điều lệ công ty. Giá bán được đơn vị tư vấn định giá một cách khách quan và là bình quân của 5 phương pháp định giá khác nhau.

Tổng giá trị bán cổ phiếu Công ty quản lý chợ chỉ chiếm 2,8% tổng giá trị tài sản của Thuduc House dựa trên báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiểm toán năm 2017. Tỷ lệ này rất thấp và theo quy định thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị. (Hiện nay theo quy định tại điều 15 – khoản m và khoản o – Điều lệ công ty Thuduc House thì: các quyết định giao dịch đầu tư/bán số tài sản công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất thì mới thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông).

HĐQT Thuduc House khẳng định việc chuyển nhượng 51% vốn tại Công ty Quản lý Chợ là đúng luật và là chính sách đúng đắn cho cán bộ công nhân viên

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện bán cổ phần Công ty quản lý chợ, Thuduc House luôn tuân thủ đúng các quy định về công bố thông tin như: công khai nội dung nghị quyết Hội đồng quản trị, báo cáo đến Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM và công bố thông tin lên website của Thuduc House... Công ty cũng sẵn sàng giải đáp chi tiết các thắc mắc của cổ đông liên quan đến chủ trương này trước và trong đại hội cổ đông.

Theo quy tắc kế toán – kiểm toán, để ghi nhận được doanh thu và lợi nhuận từ việc chuyển nhượng vốn Công ty quản lý chợ vào báo cáo tài chính hợp nhất thì tỷ lệ thoái vốn tối thiểu phải là 51% trở lên. Do đó, Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ chuyển nhượng vốn là 51%. 

Tỷ lệ này vừa giúp Thuduc House ghi nhận được doanh thu và lợi nhuận trong quý I/2018, vừa giúp đảm bảo được việc Thuduc House vẫn nắm quyền chi phối và điều hành quản lý chợ nông sản Thủ Đức.

Việc không bán cổ phần ra bên ngoài và duy trì quyền kiểm soát của Thuduc House tại Công ty quản lý chợ là vô cùng quan trọng do đây là chợ đầu mối nông sản trọng điểm của thành phố, có tính chất kinh doanh đặc thù nên việc đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình vận hành, quản lý là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu. 

Tin mới lên