Học thuật

Thuế công ty trả trước là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Thuế công ty trả trước (Advance Corporation Tax) là gì?

Thuế công ty trả trước là gì?

Thuế công ty trả trước (Advance Corporation Tax) Khoản tiền trả trước thuế công ty khi các công ty ở Anh phân phối cổ tức. Đây là công cụ của chính phủ để thu thuế công ty sớm hơn bình thường.

Thuế công ty trả trước là gì?

Thuế công ty trả trước (Advance Corporation Tax) là khoản tiền trả trước thuế công ty khi các công ty ở Anh phân phối cổ tức. Đây là công cụ của chính phủ để thu thuế công ty sớm hơn bình thường.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tại Vương quốc Anh, thuế công ty trả trước (Advance Corporation Tax) là một phần của hệ thống xử lý cổ tức được giới thiệu vào năm 1973, theo đó các công ty được yêu cầu khấu trừ thuế đối với cổ tức trước khi chúng được phân phối cho cổ đông. Đề án này tương tự như cách các ngân hàng được yêu cầu giữ lại một số tiền với lãi suất cố định trên lãi tiền gửi ngân hàng trước khi nó được trả cho chủ tài khoản.

Tin mới lên